Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HRADEC KRÁLOVÉ 9. prosince (VS ČR) – V měsíci listopad proběhlo jednání poradní komise ředitele vazební věznice.

Jednání se uskutečnilo v pátek 12. listopadu v objektu vazební věznice, v zasedací místnosti ředitele. Úlohou komise je kontrola dodržování principů sloužících k dosažení účelu trestu odnětí svobody a k ochraně práv odsouzených. Základním úkolem komise je, na základě podnětů a potřeb, navrhovat doporučení a opatření řediteli věznice, která budou reagovat na aktuální situaci ve věznici a dále vytvářet a určovat dlouhodobé cíle, které povedou ke sjednocení podmínek výkonu trestu odnětí svobody. Do programu jednání byla začleněna témata zkvalitňování systému odborného zacházení s odsouzenými, především nabídky speciálně výchovných aktivit a spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti realizace projektů dluhového poradenství, dále zlepšování zaměstnanosti odsouzených a rozšiřování nabídky rekvalifikačních kurzů. S ohledem na opětovný nárůst šíření onemocnění COVID – 19 byla do programu začleněna i problematika dopadů přijímaných opatření na odsouzené.

IJ

Sdílet článek

Facebook
Platforma X