Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Rok založení1935
UmístěníHradecký kraj
ProfilaceOstraha, nízký a střední stupeň
Ubytovací kapacita352
Počet tabulkových míst personálu338

Společný objekt vazební věznice a krajského soudu v Hradci Králové byl vystavěn v roce 1935 a do dnešní doby slouží ke stejnému účelu. Od roku 1935 do roku 1953 objekt spravoval ČS stát – správa justiční. V roce 1953 byl objekt převeden na ministerstvo vnitra a v roce 1969 zpět pod bývalý SNV ČR nyní Vězeňská služba ČR. Od roku 1976 je součástí vazební věznice i objekt výkonu trestu odnětí svobody Pouchov. Aktuální celková ubytovací kapacita pro výkon vazby a výkon trestu činí 352 míst.

Součástí Vazební věznice Hradec Králové je areál objektu Pouchov – oddělení výkonu trestu odnětí svobody s nízkým stupněm zabezpečení. Areál se nachází v průmyslové zóně města Hradce Králové – katastru Pouchov a byl dostavěn v roce 1976 se záměrem zaměstnávat odsouzené z nižších nápravných skupin u stavebních podniků na výstavbě města, později i na pracovištích státních organizací a podniků mimo věznici. Objekt byl plánován pro 150 odsouzených zařazených do I. nápravně výchovné skupiny. 

Hlavní prioritou výkonu trestu v tomto objektu je prostřednictvím programů zacházení soustavně působit na odsouzené s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění. Nabídka smysluplné pracovní činnosti a aktivit programů zacházení směřuje odsouzené na jejich opětovné začlenění do společnosti. Při sestavování programu zacházení se přihlíží ke všem aspektům, které mohou mít pozitivní dopad na osobnost odsouzeného. Důležitou složku programů zacházení jsou standardizované programy zaměřené na snížení rizika recidivy u odsouzených za trestné činy související s dopravními nehodami, za činy spáchanými pod vlivem návykových látek a velmi důležitou složkou je sociální práce k udržení sociálních vazeb a zázemí v civilním životě odsouzeného.

Specializovaná oddělení:
  • výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek

Vazební věznice Hradec Králové