Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HRADEC KRÁLOVÉ 1. července (VS ČR) – Ve Vazební věznici Hradec Králové zasedala poradní komise ředitele vazební věznice. Zasedání se zúčastnil  předseda komise PhDr. Šimůnek, MBA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové a členové komise doc. PhDr. Lašek, CSc., profesor psychologie Univerzity Hradec Králové a soudní znalec v oboru psychologie, Mgr. Gilányi, vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR Hradec Králové, Mgr. Zavadilová, zástupce nestátní neziskové organizace Laxus z. ú., plk. Mgr. Tomášek, 1. zástupce ředitele Vazební věznice Hradec Králové a mjr. Mgr. Václav Kárník, vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu.

Komisi zřizuje v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, ředitel vazební věznice z externích odborníků, kteří zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří se mohou spolupodílet na naplňování účelu trestu nebo kteří se mohou podílet na zajištění začlenění odsouzeného po výkonu trestu do společnosti nebo na zajištění jeho léčby. Obsahem jednání bylo zhodnocení dosavadní spolupráce vazební věznice a členů komise a institucí, které zastupují a stanovení priorit další spolupráce.

vka

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X