Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Realizace projektu Probační a mediační služby – Křehká šance II – ve Věznici Znojmo

 

                Věznice Znojmo byla oficiálně zařazena do druhé fáze projektu Probační a mediační služby – Křehká šance II. Jedná se o projekt, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Smyslem projektu je aktivní příprava vybraných odsouzených na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody formou realizace činností v rámci příslušných Komisí pro podmíněné propuštění (dále jen KPP).

Koordinátor projektu za Věznici Znojmo zaznamenává zájem odsouzených o vstup do projektu, avšak ne v každém případě je vstup odsouzeného vhodný. V rámci osvětové činnosti pro odsouzené - jak individuální tak i skupinové (která proběhla za účasti pracovníků PMS a administrátorky projektu pro JMK v měsíci říjnu 2016 ve Věznici Znojmo – účastnilo se 30 odsouzených) jsou oslovováni vybraní odsouzení a projekt je jim představován a jsou poskytovány relevantní informace. V rámci činnosti koordinátora probíhá také úzká spolupráce s administrátorkou projektu pro JMK – Mgr. Olgou Matouškovou a dále také s pracovnicí Probační a mediační služby (dále jen PMS) – středisko Znojmo – paní Mgr. et Bc. Petrou Prčíkovou.

Dne 14. 2. 2017 se ve Věznici Znojmo konala informační schůzka určená pro zástupce OČTŘ. Schůzky se účastnili jak zástupci a odborní garanti projektu Křehká šance II, tak i zástupci Věznice Znojmo (1. zástupce ředitelky Věznice Znojmo, vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu Věznice Znojmo a koordinátor projektu za Věznici Znojmo) a zástupci PMS Znojmo, Okresního soudu ve Znojmě a Okresního státního zastupitelství Znojmo.

KPP je složena celkem ze tří komisařů, přičemž jeden komisař se účastní jednání z řad PMS, další z řad zaměstnanců Vězeňské služby ČR (dále jen VS ČR) a třetím komisařem je člen odborné veřejnosti. Jednání KPP ve Věznici Znojmo probíhají v důstojných prostorách věznice, za přítomnosti administrátorky projektu pro JMK a také za přítomnosti koordinátora za Věznici Znojmo.

Souhlas odsouzených se vstupem do projektu Křehká šance II poskytlo doposud celkem 19 odsouzených. Projednání svého případu v rámci Komise pro podmíněné propuštění absolvovalo k 31. 10. 2017 celkem 11 odsouzených, přičemž v 10 případech dotyčná odborná komise doporučila podmíněné propouštění odsouzeného. Pouze v jednom případě došlo k udělení nedoporučujícího stanoviska s tím, že odsouzený je však i nadále motivován zapracovat na detekovaných nedostatcích a i nadále pracovat na snižování detekovaných rizik prostřednictvím intervence odborných zaměstnanců Věznice Znojmo – v tomto konkrétním případě se jedná o intenzivní individuální psychoterapii vedenou psycholožkou věznice. Do 24. 10. 2017 bylo Okresním soudem ve Znojmě podmíněně propuštěno 5 odsouzených, kteří byli zapojeni do projektu Křehká šance II. Ve všech případech byl odsouzeným po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody stanoven dohled pracovníka PMS.

  Mgr. Tomáš Fráňa – koordinátor projektu Křehká šance II, za Věznici Znojmo    

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X