Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Společnost Podané ruce ve věznici dlouhodobě realizuje sociální, poradenské a terapeutické činnosti, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc uživatelům drog, kteří se díky svému životnímu stylu dostali do konfliktu se zákonem a následně do vězení. Důležitou součást nabízených služeb představuje možnost kontinuální následné péče po výstupu z vězení.

V roce 2018 se podařilo rozšířit nabízené služby zejména v oblasti skupinových aktivit. Pro standardní výkon trestu probíhá blok skupin Prevence relapsu, na Bezdrogové zóně proběhla beseda s představením služeb, které sdružení nabízí. Obnovila se také užší spolupráce v Specializovaném oddělení. Zde probíhá blok sociálně právního poradenství s akcentem na řešení dluhů konkrétních klientů a blok pohybové terapie, který vhodně doplňuje nabídku terapeutických aktivit. Pokračuje provázanost s Poradnou drogové prevence v informačním servisu zaměřeném na prevenci předávkování a přenosu infekčních chorob před koncem výkonu trestu. Individuální poradenství má nadále nízkoprahový charakter s možností plánování a podpory v následné péči. Pracovníci společnosti se nadále účastní setkání Poradny drogové prevence, na kterých se řeší aktuální situace a potřeby obou stran.

Během minulého roku navštívila společnost Věznici Kuřim ve 102 případech. V péči má nyní 121 klientů z řad odsouzených, kteří byli předvedeni k 633 pohovorům. Z nich bylo provedeno 467 individuální formou a ve zbytku případů se jednalo o skupinové schůzky.

Vzájemná spolupráce je na dobré profesionální úrovni.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X