Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V rámci nové koncepce vězeňství, pro vedení věznice i pro samotné vězně, patří zaměstnávání odsouzených mezi hlavní priority. Zaměstnanost v kuřimské věznici se dlouhodobě pohybuje kolem 50%. Kde, jak a za jakých finančních podmínek lze vězně zaměstnat? 

Z celkového počtu 557 kuřimských vězňů nelze, především ze zdravotních důvodů, zaměstnat asi 11% osob. Další odsouzení jsou zařazeni do vzdělávacích a terapeutických programů, což jim také znemožňuje pracovní zařazení. Pracovně zaměstnatelných tedy zůstává 387 vězňů a od tohoto čísla se odvíjí statistika zaměstnanosti. 

První skupinu zaměstnaných odsouzených tvoří vnitřní režie věznice, kde jsou zařazeni odsouzení na pozice kuchařů, skladníků, zedníků, elektrikářů či instalatérů. Aktuálně je zde zařazeno 63 osob, s průměrnou hodinovou mzdou 45,99 Kč. Druhou skupina vězňů pracuje v rámci střediska hospodářské činnosti Věznice Kuřim, kdy prostřednictvím subdodávek plní objednávky cizích subjektů. Jde především o jednoduché manuální práce, které jsou vykonávány v areálu věznice i mimo ni. V současné době takto pracuje 128 odsouzených se mzdou 48,08 Kč za hodinu. Poslední skupinou jsou odsouzení, přímo zaměstnaní u cizích subjektů mimo areál věznice. V současné době takto pracují 3 odsouzení se mzdou 49,63 Kč za hodinu. 

Aktuální zvýšení zaměstnanosti je v podmínkách Věznice Kuřim složité. Výrobní prostory ve střežené části věznice jsou kapacitně naplněny a struktura vězeňské populace neumožňuje široký výběr na pracoviště s volným pohybem.

Kontaktní osoba pro zaměstnávání vězňů

Hana Velecká 
tel.: 541 555 270 
e-mail: hvelecka@vez.kur.justice.cz