Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice je dislokována v katastru města Kuřim na okraji průmyslové zóny, deset kilometrů severně od Brna na jižní Moravě. Její počátky spadají do let 1956-1957, kdy byla pobočkou Vazební věznice Brno. Současná podoba areálu je z roku 1979. Je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, kteří byli soudem zařazeni k výkonu trestu do věznice s ostrahou ve středním a vysokém stupni zabezpečení. Součástí vysokého stupně zabezpečení jsou specializovaná oddělení pro výkon ochranného léčení sexuologického a pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování. Ubytovací kapacita věznice je stanovena na 490 odsouzených se zachováním 4m2. Vězni jsou ubytováni na společných ložnicích s průměrnou kapacitou 10 lůžek, jsou zde však i pokoje pro 2 nebo 13 odsouzených.

Zabezpečení správného chodu věznice a dodržování zákonných norem zajišťuje 257 zaměstnanců, z nichž je 148 příslušníků ve služebním poměru a 109 občanských pracovníků. Věznice vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených ve středisku hospodářské činnosti, ve svém vlastním provozu a u soukromých firem. Dlouhodobě se zaměstnanost vězňů pohybuje kolem 50%. K získání a udržení pracovních návyků je nabízena i možnost brigádní práce bez nároku na odměnu, při pomocných pracích pro potřeby věznice a v rukodělných dílnách. Odsouzení mají možnost zdokonalovat se formou samostudia v cizích jazycích i v mateřském jazyku. Speciální výchovné aktivity probíhají individuální i skupinovou formou a zajišťují je specialisté z oddělení výkonu trestu. Jde o sociálněpsychologický výcvik, arteterapii, psychoterapii, terapeutické aktivity v rámci poradny drogové prevence. Věznice spolupracuje s nevládní neziskovou organizací Podané ruce, jehož pracovníci poskytují služby v oblasti drogových závislostí. Součástí práce s vězni jsou i aktivity pro volný čas, například sportovní, hudební, výtvarný, modelářský kroužek. Ve vězeňské knihovně je k dispozici více než 3000 titulů.

Zdejší specializované oddělení pro sexuální delikventy je jediné v českých věznicích. Vzniklo v roce 1997 a po léčebné stránce úzce spolupracuje s externími lékaři. Jsou zde umístěni odsouzení, kterým soud uložil po vykonání trestu odnětí svobody ústavní sexuologickou léčbu nebo léčbu sexuologickou ambulantní během výkonu trestu. Recidivita těchto osob je pouze 5%. Věznice je vybavena bezbariérovými přístupy do většiny prostorů. Pro prohloubení odbornosti jsou zaměstnanci věznice vysíláni do specializačních kurzů, uskutečňují se pracovní návštěvy (Německo, Slovensko, Polsko). Ve volném čase se mohou věnovat sportu, účastnit se kulturních akcí, poznávacích a turistických zájezdů v ČR i evropských zemích.