Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Mám syna/manžela/druha ve výkonu trestu a chci aby jej vykonával ve Věznici Kuřim

Písemnou formou požádat ředitelku věznice o přemístění do Kuřimi. Avšak samotná Vaše žádost nestačí. Musí se k ní připojit i odsouzený. Proto je rychlejší, když svoji žádost směřujete do věznice, kde odsouzený aktuálně vykonává svůj trest. V té připojí svoji žádost a postoupí se požadavek do Kuřimi. Pokud dojde k dohodě ředitelů, je odsouzený přemístěn. Pokud k dohodě nedojde, můžete požádat Generální ředitelství, aby žádost posoudilo.


Musí odsouzený pracovat?

Pro potřeby věznice ano. Může být potrestán za to, že takovou práci odmítne. Ve chvíli, kdy má za práci dostávat plat, musí s nabídkou souhlasit.
 

Kudy do Věznice Kuřim?

Věznice Kuřim leží na východním okraji výrobní zóny města Kuřim, při silnici E 461 z Brna na Svitavy. Pokud využijete vlakového spojení, je vzdálenost od železničního nádraží cca 3 km. Plánujete-li cestu autobusem vystupte na zastávce Kuřim, Prefa rozc., která je nejblíže věznici cca 200 metrů. Veškeré autobusové i železniční spoje naleznete na stránkách Integrovaného dopravního systému. Věznice Kuřim nemá k dispozici parkoviště osobních automobilů pro návštěvy odsouzených.


Mohu se zúčastnit soudního jednání, které probíhá ve Věznici Kuřim?

„V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Věznici Kuřim, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.“

Pokud probíhá jednání (jakéhokoliv soudu) prostřednictvím videokonference, musíte se dostavit do jednací místnosti příslušného soudu.

Informace o nařízených jednáních naleznete zde.