Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výchovně vzdělávací program pro mladé dospělé vězně je koncipován tak, aby nepracující odsouzení 21 hodin týdně povinně absolvovali různé aktivity – pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové. Pracující pak mají povinné, vedle svého pracovního zařazení, speciálně výchovné aktivity. Všichni týdně zpracovávají tzv. osobní úkoly,  které si sami volí. Osobní úkoly i plnění ostatních úkolů jsou pak vyhodnocovány na týdenních komunitách. Poslední pondělí v měsíci probíhá měsíční komunita. Každý týden v pondělí se konají schůzky týmu pracovníků, kteří participují na výchovně vzdělávacím procesu s mladými vězni. Všichni zainteresovaní pracovníci se snaží odsouzené motivovat k aktivní spolupráci na naplňování účelu výkonu trestu.

V průběhu roku 2018 prošlo oddělením 35 odsouzených. V současné době je v oddělení mladých dospělých odsouzených umístěno 32 vězňů. Všichni jsou zařazeni ve výchovně vzdělávacím programu. Pracovně zařazeno je 5 odsouzených, ostatní jsou pracovně nezařazeni a zúčastňují se povinných aktivit v rozsahu 21 hodin týdně. Tři odsouzení jsou zařazeni do I. prostupné skupiny vnitřní diferenciace a 6 odsouzených je v současné době zařazeno ve III. skupině vnitřní diferenciace, ostatní jsou zařazeni ve II. PSVD.

Odsouzení jsou rozděleni do tří modulů /A,B,C/ v nichž se zúčastňují různých aktivit.

Povinné aktivity:

V rámci projektu Norských fondů se odsouzení zúčastňují těchto aktivit :

  • pracující odsouzení: týdenní a měsíční komunity, filmový kroužek, zpracovávání týdenních osobních úkolů
  • nepracující odsouzení: sociálně psychologický výcvik, sociálně psychologické aktivity na eliminaci trestné činnosti, výcvik pracovních dovedností,  rozvoj komunikačních dovedností, Základy AJ, JOB klub a zpracovávání týdenních osobních úkolů.

Dále všichni dle zařazení v modulech navštěvují: týdenní a měsíční komunity, sociálně - právní poradenství, relaxační cvičení, kroužek zpracovávání potravin, etiku a etiketu, sportovní aktivity, kroužek modelářský, kynologii a myslivost.

V průběhu roku 2018 absolvovalo 20 vytipovaných vězňů rekvalifikační kurz „malíř“ a „zedník“. Odsouzení, kteří úspěšně absolvují rekvalifikační kurz a výchovně vzdělávací program obdrží na závěr osvědčení. Kromě toho jsou odborným týmem měsíčně vyhodnocováni, jak plní povinnosti vyplývající z programu.

Zaměstnanci participující na výchovně vzdělávacím programu se pravidelně účastní supervizních setkání, které se konají 5x ročně.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X