Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Společnost Podané ruce Brno o.p.s. působí ve Věznici Kuřim na základě Dohody o spolupráci, která byla loni v červenci (26.7.2016) aktualizovaná a nově podepsaná (stará platila od r. 2002 a již neakceptovala aktuální situaci). Společnost realizuje poradenské a terapeutické činnosti, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc uživatelům drog, kteří se díky svému životnímu stylu dostali do konfliktu se zákonem a následně do vězení. Tyto činnosti se odvíjejí nyní na poli standardního výkonu trestu. Ve specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou chování způsobenou dlouhodobým užíváním návykových látek Společnost Podané ruce od roku 2015 z kapacitních důvodů již nepůsobí. V roce 2016 docházeli do věznice tito zástupci Společnost Podané ruce - Bc. Olga Šustrová; Mgr. Ondřej Bílý; Mgr Viera Kratkoczka. Ve standardním výkonu trestu byl v uplynulém roce objem a frekvence poskytovaných služeb stejný jako v roce 2015 a nadále je velmi potřebný. Do dlouhodobě prováděných činností tak lze zahrnout individuální a skupinové poradenství a terapie v rámci standardního výkonu trestu, kam jsou zařazováni odsouzení zpravidla před podmínečným propuštěním, či koncem výkonu trestu odnětí svobody. Výběr vězňů k individuálním konzultacím je koordinován s vedoucím poradny drogové prevence, tak aby služba nebyla dublována. Charakteristické pro tuto oblast je, že požadavek ze strany odsouzených je vyšší než možnosti Společnosti Podané ruce poskytovat jejich služby. Dalším bodem spolupráce je činnost v rámci poradny drogové prevence, kde jsou zástupci Společnosti Podané ruce využíváni jako externí poradci v oblasti aktuálních trendů drogové problematiky. Zde pracovníci Společnosti Podané ruce mohou obohatit vězeňský personál odborně-poradenskou složkou v drogové problematice, případně nabídnout možnosti vzdělávání či získání nových poznatků v rámci své organizace (stáže, konference, kurzy). V roce 2016 se tak pro zaměstnance věznice podařilo zprostředkovat odbornou stáž zaměřenou na substituci a 5 členů poradny využilo bezplatnou možnost účasti na mezinárodní konferenci o patologickém hráčství, která se konala v Brně. Celková spolupráce je personálem oddělení výkonu trestu, jenž se podílí na poskytování protidrogových služeb, hodnocena jako přínosná, jenž v sobě akcentuje postpenitenciární přesah. Nejintenzivnější spolupráce je tak aktuálně v oblasti individuálního poradenství ve standardním VT.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X