Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V souladu s metodickým listem č.19/2004 ředitele odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR, kterým se stanoví některé podrobnosti k plnění ustanovení § 26, odst. 8 zákona č. 293/1993 Sb., byla ve VV Ostrava zajišťována ve školním roce 2008/2009 výuka obviněných mladistvých, kteří nemají splněnou povinnou školní docházku. Výuku, která probíhá v prostorách VV Ostrava, zajišťovaly speciální pedagožky Církevní základní školy P. Pittra z Ostravy-Přívozu. V uplynulém školním roce bylo vzděláváno šest mladistvých obviněných mužů, z nichž tři byli v průběhu výuky přemístěni do výkonu trestu odnětí svobody do věznice Všehrdy. Zbývající tři mladiství z výkonu vazby ve VV Ostrava převzali dne 30.6.2009 z rukou zástupce vedoucího oddělení výkonu vazby a trestu npor. Bc. Břetislava Hanuse vysvědčení. Pro informaci uvádíme, že dva z absolventů ZŠ, nacházející se již ve výkonu trestu odnětí svobody byli přijati do učebního oboru v rámci Školského vzdělávacího střediska věznice Všehrdy a budou ve svém vzdělávání kontinuálně pokračovat. Poděkování Vazební věznice Ostrava, za několikaletou velmi dobrou spolupráci při zajišťování vzdělávání vězněných osob, patří pedagogickému kolektivu Církevní ZŠ P.Pittra. Ředitelka školy PhDr. Soňa Tarhovická hodnotí průběh vzdělávání a připravenost žáků formou samostudia jako dobrou, zejména ocenila výsledky jednoho z chlapců, který dosáhl ve vzdělávání zvláštní školy průměru klasifikovaných povinných předmětů 1,3.

Sdílet článek

Facebook
Twitter