Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 23. února (VS ČR) – Odsouzení ve Vazební věznici Ostrava mají možnost se pravidelně účastnit nabízených rekvalifikačních kurzů. Mužům je nabízen kurz pánský kadeřník a kurz základních norem zdravotnických znalostí mohou absolvovat jak muži, tak ženy ve výkonu trestu.

Vazební věznice Ostrava navazuje na dlouholetou spolupráci se Střední školou služeb a podnikání se sídlem v Ostravě-Porubě při zabezpečování rekvalifikačního kurzu Pánský kadeřník a jedenáctým rokem spolupracuje také s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, při zajišťování školení Základních norem zdravotnických znalostí pro odsouzené.  

Cílem je nabídnout účastníkům kurzů odpovídající teoretické a praktické zkušenosti spojené s motivací k jejich následné aplikaci, a to nejen v českých věznicích, ale především v uplatnění se na trhu práce po propuštění.  

Absolvování rekvalifikačních kurzů je jednou z mála možností, kdy mohou odsouzení v rámci plnění programu zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody přímo uplatnit nabyté zkušenosti v praxi. Do kurzu Pánský kadeřník jsou vysíláni odsouzení z kmenových věznic z celé České republiky na základě vlastních potřeb každé věznice.  

Na sklonku loňského roku se podařilo zrealizovat dva turnusy kurzu Pánský kadeřník, kterých se zúčastnilo a získalo certifikát o jeho úspěšném absolvování 16 odsouzených mužů z českých věznic. V oblasti kadeřnických služeb se nyní úspěšně starají o tisíce vězněných osob. V kurzu Základních norem zdravotnických znalostí bylo v loňském roce vyškoleno 10 odsouzených, kteří získané dovednosti aplikují do praxe v rámci pracovního uplatnění ve vazební věznici.

„jas + mak“

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X