Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání odsouzených a obviněných ve Vazební věznici Ostrava zajišťuje ekonomické oddělení ve spolupráci s oddělením logistiky a oddělením výkonu vazby a trestu. Vazební věznice Ostrava je profilována jako vazební věznice a věznice pro VTOS s ostrahou. Ve Vazební věznici Ostrava jsou zřízena pro VTOS oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení a oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení. 

Ve Vazební věznici Ostrava je realizována forma zaměstnávání odsouzených ve vnitřní režii věznice, kdy je tímto způsobem zajišťován chod vnitřního provozu vazební věznice. 

Odsouzení pracují na pracovištích úklidu, kuchyně, skladu, ošetřovatele. Na pracovišti údržby pracují odsouzení různých profesí, např. elektrikář, instalatér, malíř, stolař, zámečník, zedník. Ve vazební věznici je zřízeno středisko hospodářské činnosti (SHČ), prostřednictvím kterého jsou zaměstnáni odsouzení u jiných subjektů mimo areál věznice.

Kontaktní osoba pro oblast zaměstnávání vězňů

Šárka Górecká 
e-mail: sgorecka@vez.ova.justice.cz 
tel.: 595 139 349