Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Rekvalifikační kurz obor „Pánský kadeřník“

Rekvalifikační kurz obor Pánský kadeřník je určen odsouzeným mužům, vykonávajícím trest odnětí svobody v některé z věznic či vazebních věznic Vězeňské služby České republiky a zařazeným do věznice typu s ostrahou. V letošním roce je naplánován jeden běh tohoto kurzu, který se uskuteční v průběhu měsíců srpen až říjen. Rozsah výuky, včetně praxe, je stanoven na 70 vyučovacích hodin v předpokládané délce maximálně 4 týdnů. Odsouzení, kteří se zúčastní tohoto kurzu, získají patřičnou zručnost a naučí se čtyřem základním střihům. Cílem rekvalifikačního kurzu je nabídnout účastníkům odpovídající teoretické a praktické zkušenosti spojené s motivací k jejich následné aplikaci. Cílovou skupinu účastníků tvoří zejména odsouzení, kteří získanou odbornost využijí v praxi, v rámci zaměstnání v jednotlivých věznicích, případně získané zkušenosti mohou využít k pracovnímu uplatnění v civilním životě po propuštění na svobodu.

Rekvalifikační kurz „Šička interiérového vybavení“

Rekvalifikační kurz Šička interiérového vybavení, Rozsah rekvalifikačního kurzu je 140 hodin výuky + 4 hodiny závěrečné zkoušky k získání profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurz je určen pro odsouzené ženy v kategoriích ostraha se středním stupněm zabezpečení a ostraha s vysokým stupněm zabezpečení zařazených pro výkon trestu odnětí svobody do Vazební věznice Ostrava. Absolventky kurzu mohou uplatnit nabyté dovednosti již v průběhu výkonu restu při šití hraček a dalších předmětů v rámci spolupráce s občanským sdružením Panenka dětem. Tematický plán rekvalifikačního kurzu zahrnuje výuku v oblasti bezpečnosti práce, nakládání s odpadem, technologie zhotovování výrobků, přípravných prací, včetně oddělování, šití a vyplňování výrobků a kompletace výrobků.

Rekvalifikační kurz „Svařování ZK 135“

Rekvalifikační kurz svařování ZK 135. Rekvalifikace v délce cca 1 měsíc. Teoretická příprava je realizována formou konzultací v rozsahu 40 hod., praktický výcvik vykonávají uchazeči v rozsahu 100 hod. Závěrečná zkouška má rozsah 8 hodin za účelem ověření získaných znalostí a dovedností.

 

.