Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ADRESA:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 34a
701 28 Moravská Ostrava a Přívoz

TELEFONNÍ ČÍSLO: 595 139 111

FAX: 596 127 259

Vazební věznice Ostrava se nachází v samém centru severomoravské metropole. Pochází z let 1926 – 1929, kdy byl v Moravské Ostravě postaven justiční palác krajského soudu i s vězeňským objektem. Postupně se do tohoto areálu zakomponovaly i starší budovy postavené v minulých stoletích, čímž se vytvořila její dnešní podoba. Vazební věznice zajišťuje výkon vazby pro muže i ženy, zabezpečuje dálkové eskorty a spolupracuje při vyhošťování cizích státních příslušníků. Nacházejí se v ní i odsouzení zařazeni především do věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečením, kteří jsou zaměstnáni v rámci vnitřního provozu vazební věznice.

Ubytovací kapacita vazební věznice je 467 míst, z toho pro výkon vazby je určeno 245 míst a pro výkon trestu odnětí svobody je vyčleněno 222 míst. Každý odsouzený umístěný do ostravské vazební věznice si pod vedením specialistů zvolí program zacházení, jehož plnění je důležitým faktorem naplňování účelu výkonu trestu. Jeho součástí jsou i speciální aktivity. Vězni mají k dispozici knihovnu a mají možnost zapojit se do některého ze zájmových kroužků.

Vazební věznice Ostrava zaměstnává odsouzené v rámci svého vnitřního provozu. Pracují na pracovištích, kde zajišťují chod vnitřního provozu vazební věznice. Oddělení výkonu vazby a trestu organizují ve spolupráci s oddělením logistiky kurzy a školení pro vybrané odsouzené, kteří zajišťují chod jednotlivých vnitřních pracovišť. Ve vazební věznici lze absolvovat i rekvalifikační kurz oboru pánský kadeřník. Certifikát mohou odsouzení muži uplatnit i v civilním životě po propuštění na svobodu.

Ve vazební věznici je zaměstnáno 451 zaměstnanců. Chod věznice tedy zajišťuje 99 občanských zaměstnanců a 352 příslušníků. Ve spolupráci s Fondem kulturních a sociálních potřeb zabezpečuje Vazební věznice Ostrava pro své zaměstnance a rodinné příslušníky rekreační pobyty v zotavovnách Vězeňské služby ČR, tuzemské a zahraniční poznávací zájezdy, turistické výlety, spoluorganizuje dětské rekreace a organizuje sportovní aktivity zaměstnanců včetně jejich účasti i na mimoresortních soutěžích a turnajích.