Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 23. listopadu (VS ČR) - V letošním roce Vazební věznice Ostrava opět navazuje na dlouhodobou spolupráci se Střední školou služeb a podnikání se sídlem v Ostravě-Porubě při zabezpečování rekvalifikačních kurzů. Na podzim proběhly hned dva tyto kurzy – pánský kadeřník pro dosouzené muže a nově i šička interiérového vybavení pro odsouzené ženy. Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo celkem třináct zájemců.

 

Nově se na podzim letošního roku podařilo zrealizovat ve Vazební věznici Ostrava rekvalifikační kurz Šička interiérového vybavení, který finančním darem z prostředků určených na Strategii prevence kriminality podpořilo Statutární město Ostrava a finančně se na vzdělávání odsouzených žen podílel i Úřad práce v Ostravě. Tento kurz s výbornými výsledky absolvovalo pět odsouzených žen, zařazených pro výkon trestu odnětí svobody do Vazební věznice Ostrava. Absolventky kurzu mohou uplatnit nabyté dovednosti již v průběhu výkonu restu při šití hraček a dalších předmětů v rámci aktivity Kiwanis. Rozsah rekvalifikačního kurzu byl 140 hodin výuky + 4 hodiny závěrečné zkoušky k získání profesní kvalifikace. Výuka probíhala víkendově. Do kurzu byly zařazeny ženy, které neměly v době konání požádáno o podmíněné propuštění, neměly stanoven konec trestu a s účastí samy souhlasily. Některé ženy měly částečně s šitím zkušenost již z civilního života, pro jiné to byla naprosto nová zkušenost. Na výběru odsouzených se podílel speciální pedagog, terapeut a vychovatel. Tematický plán rekvalifikačního kurzu zahrnoval výuku v oblasti bezpečnosti práce, nakládání s odpadem, technologie zhotovování výrobků, přípravných prací, včetně oddělování, šití a vyplňování výrobků a kompletace výrobků.

Letos pokračuje Vazební věznice Ostrava tradičně také v realizaci kurzu Pánský kadeřník, do kterého jsou vysíláni odsouzení ze svých kmenových věznic z celé České republiky. Požadavek na rekvalifikaci vychází z potřeb jednotlivých věznic a zájmu odsouzených. V říjnu se podařilo úspěšně absolvovat kurz a získat certifikát osmi odsouzeným mužům. Po návratu zpět do svých kmenových věznic se v oblasti kadeřnických služeb starají o stovky vězněných osob.  Kurz byl absolvován v celkové dotaci 70 vyučovacích hodin, rozdělených po pěti vyučovacích hodinách (45 minut) v jednotlivých pracovních dnech. Účastníci kurzu se věnovali hygienickým předpisům, údržbě nářadí a nástrojů, péči o vlasy, technikám stříhání, jednotlivým druhům střihů a praktickému stříhání vlasů.

Závěrečné zkoušky pak spočívaly v prokázání nabytých teoretických vědomostí i praktických dovedností. Kadeřníci se věnovali pánskému střihu a šičky měly za úkol ušít povlak na polštář a napron - běhoun na stůl, používaný k částečnému překrytí hlavního ubrusu nebo i samostatně.

Cílem rekvalifikací ve vazební věznici je nabídnout účastníkům kurzů odpovídající teoretické a praktické zkušenosti spojené s motivací k jejich následnému využití ve věznicích, ale především pak v uplatnění se na trhu práce po propuštění. Z podzimních kurzů vzešlo třináct úspěšných absolventů, kteří své snažení zakončili autorizovanou zkouškou a obdrželi osvědčení o získání profesní kvalifikace v případě šiček a certifikáty o absolvování kurzu v případě kadeřníků.

„jas + mak“

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X