Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Rekvalifiční kurz  obor "Pánský kadeřník" Rekvalifikační kurz obor Pánský kadeřník je určen odsouzeným mužům, vykonávajícím trest odnětí svobody v některé z věznic či vazebních věznic Vězeňské služby České republiky a zařazeným do věznice typu s dozorem. Za devět let bylo zorganizováno ve Vazební věznici Ostrava celkem 24 kurzů, kdy každého z nich se zúčastnilo kolem 8 odsouzených. V letošním roce proběhly ve vazební věznici již dva běhy kurzu. Poslední závěrečné zkoušky byly vykonány v říjnu tohoto roku. Tato akce je vždy kvitována silně pozitivně nejen z pohledu pozdějších absolventů, ale i z řad osob vězněných umístěných ve vazební věznici, neboť stříhání vězněných osob probíhá v prostorách podobných civilnímu kadeřnickému salónu. Pro zajímavost lze zmínit, že během jednoho kurzu je kadeřnicky upraveno nastávajícími absolventy kolem 150 hlav vězněných osob. V průběhu absolvování kurzu odsouzení získají patřičnou kadeřnickou zručnost a naučí se čtyřem základním pánským střihům. Hodiny praktické a teoretické výuky probíhají ve speciálně přizpůsobených prostorách vazební věznice. Od roku 2004 se již rekvalifikovalo celkem 182 odsouzených z českých věznic, kteří po úspěšně vykonaných závěrečných zkouškách získali kadeřnický certifikát, ze kterého není zřejmé, kde byl kurz vykonán a je platný i v civilním životě po propuštění na svobodu. Rekvalifikační kurz využívají odsouzení i při zařazování do práce jako kvalifikovaný holič ve výkonu trestu odnětí svobody. O potřebnosti vzdělávání vězněných osob v tomto oboru svědčí i skutečnost, že se do tohoto projektu zapojilo 28 z 36 věznic a vazebních věznic České republiky.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X