Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

  

  Ve Vazební věznici Ostrava se začne od 5. března 2019 realizovat již 9 běh standardizovaného programu 3Z - Zastav se, Zamysli se, Změň se, který je ve vazební věznici realizován již od roku 2014. Jedná se o certifikovaný výukový program Z-Z-Z v celkovém stanoveném rozsahu 11 sezení. Tento resocializační program pro odsouzené je vytvořen Londýnskou probační službou v rámci projektu „Podmíněné propuštění s dohledem – parole – rozvoj efektivní spolupráce mezi justičními složkami“. Je založen na kognitivně behaviorální terapii a je zaměřen na změnu postojů odsouzených a neopakování trestních vzorců chování.

Program je určen pro odsouzené, kteří jsou trestáni opakovaně a to především za majetkovou trestnou činnost. Je veden vyškolenými odbornými zaměstnanci - ve Vazební věznici Ostrava vychovatelkou terapeutkou a speciálním pedagogem a patří do nejrozšířenějších standardizovaných programů Vězeňské služby ČR.

Cílem programu je přivést odsouzené osoby k vlastnímu náhledu na spáchanou trestnou činnost a k přijetí důsledků vzniklých z jejího páchání. Odsouzené osoby jsou v rámci 11 dvouhodinových sezení systematicky vedeny a připravovány ke změně postojů a myšlení související s jejich kriminálním chováním a jsou též motivovány k získání nových sociálních dovedností, které jim mají napomoci vyhnut se následnému selhání po propuštění na svobodu. Program je prováděn v terapeutické místnosti vazební věznice (viz úvodní fotografie)

Zájem o účast v programu mohou projevit sami odsouzení nebo jsou vybíráni podle předem stanovených kritérií. Po absolvování programu se na každého odsouzeného vypracuje závěrečná hodnotící zpráva s příslušnými doporučeními terapeutů, kterou obdrží každý absolvent. Odsouzení získávají také Certifikát o úspěšném absolvování výukového programu, který se následně přikládá k žádosti o podmíněné propuštění a může tak pozitivně přispět v rozhodovacím procesu po podání žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Ve Vazební věznici Ostrava program doposud úspěšně dokončilo celkem 49 odsouzených, z toho 8 odsouzených žen. Důležitým kritériem pro zhodnocení úspěšnosti programu je recidiva absolventů. Vazební věznice sleduje, kolik z těch, kteří program absolvovali, znovu páchali trestnou činnost. Z uvedeného počtu absolventů programu se opakovaně dopustilo trestné činnosti pouze 6 osob, proto program hodnotíme jako úspěšný a pro vězněné osoby přínosný.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X