Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Poslední srpnový týden přinesl do Akademie VS ČR další novinku ve vzdělávání vězeňského personálu. Tentokrát je to on-line seminář, který postupně absolvuje na 155 sociálních pracovníků.

Zákonné vzdělávání sociálních pracovníků nebude vlivem krize COVID-19 přerušeno. Šestihodinový seminář zaměřený na patnáct standardů, týkajících se nejdůležitějších činností sociální práce, proběhne na platformě Skype for business.

Garanty projektu jsou dvě vyučující Akademie, které se specializují na tuto tématiku. Certifikovaná externí lektorka je odbornicí na zákon č. 108/2006 o sociálních službách. Tým doplňují pracovníci technické podpory, a to zejména na Akademii, ale i ve věznicích.

První webinář, který bychom také mohli nazvat pilotní či testovací, proběhl v Akademii 25. 8. 2020. Od těch dalších čtyř, které se uskuteční v období září – prosinec 2020, se lišil tím, že ho kromě přihlášených on-line posluchačů absolvovalo šest zaměstnanců prezenční formou. Důvodů bylo hned několik. Lektorka získala okamžitou otevřenou zpětnou vazbu od tří sociálních pracovnic z Věznice Stráž pod Ralskem, a tak si ověřila účinnost a srozumitelnost přednášky pro tuto pro ni zvláštní cílovou skupinu, jakou je vězeňský personál. Semináře se také zúčastnila metodička Generálního ředitelství Vězeňské služby zodpovědná za oblast sociální práce. Ta lektorce poskytla důležité doplňující informace týkající se vězeňské praxe. Taková spolupráce vytváří vynikající bázi pro kvalitní přednášky. Do prvního webináře se rovněž zapojily dvě učitelky Akademie, a tím si rozšířily znalosti pro využití ve svých hodinách.

Lektorka vysoce ocenila komunikaci s vedením Akademie i s celým pracovním týmem v průběhu příprav i při zahájení projektu. Spolupráci považuje za zcela profesionální, atmosféru za přátelskou a podporující, vytvořené podmínky za nadstandardní.

Účastníci webináře pozitivně hodnotí možnost absolvovat seminář ve své organizační jednotce. Vyhnou se tak náročnému cestování přes celou republiku. Šetří čas a peníze. Školení považují za opravdu přínosné.

Každý projekt se však rodí v určitých bolestech. Počáteční problémy, jako např. nedostatečné technické zabezpečení v některých věznicích, vypadávání obrazu či zvuku, zvládnutí on-line platformy lektorkou a podobně, budou vyžadovat postupná řešení a zlepšování.

Vzhledem k tomu, že současná epidemiologická situace znemožňuje plnou prezenční výuku, Akademie stále aktivně hledá cesty, jak poskytovat vzdělávání distanční formou. Webinář je důkazem, že vzdělávací středisko české Vězeňské služby je moderní a pokrokovou institucí.

Autoři: kpt.  Mgr. Iva Prudlová, PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.

Foto: kpt. Mgr. Iva Prudlová, Mgr. Dana Krejčířová (VVaÚpVZD Brno) – zasedací místnost a školící místnost v organizační jednotce

 Webinar for social workers

Since August 2020, a new form of education has been implemented at the Academy. About 155 prison social workers started to attend an online seminar on 15 standards of social work. This education is enacted by the law but due to epidemiologic restrictions cannot be organized in the building.  Four more online seminars lasting 6 hours are going to be carried out on the Skype for Business platform between August and December 2020.

The team of organizers is consists of two Academy teachers, a certified external lecturer – expert on the particular law, and IT specialists of the Academy and the prisons. A specialist in the field of prison social work is a consultant.

The external lecturer appreciates the communication with the Academy management and with the team and their cooperation during the preparation and starting phase. She finds the cooperation very professional, the atmosphere friendly and supportive and the conditions established above standard.

The participants evaluated the first Webinar positively. They prefer their mandatory training in the online form. They can stay at their prisons and avoid time-consuming travelling across the whole country. This saves time and money. They consider the seminar useful and beneficial for them.

Every new project has some imperfections at the beginning. Our initial challenges, such as insufficient  technical provisions in some prisons, poor audio and/or video transmission, the lecturer´s  poor computer skills and some others need to be improved.

However, the Academy is active in seeking new ways how to provide education in distance form. The new Webinar has proved that the prison staff training centre is a modern and progressive institution.

 Authors: Iva Prudlová, PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.

Photo: Iva Prudlová, Dana Krejčířová (Brno Remand Prison and Forensic Detention Facility)

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X