Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 21. června (VS ČR) – V jarních měsících březen až květen 2021 absolvovalo 146 sociálních pracovníků věznic kurz dluhového poradenství akreditovaný MPSV. V následujícím článku nabízíme ohlédnutí za tímto kurzem.

Obsahem šestnácti-hodinového kurzu byla problematika dluhů a závazků vzniklých z trestné činnosti, otázky týkající se oddlužení a specifika praktické přípravy odsouzeného na vstup do insolvenčního řízení.

„Jedná se o ze zákona povinné vzdělávání sociálních pracovníků. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace byl tento kurz již zadán do veřejné zakázky s podmínkou realizace formou on-line.“  říká plk. PhDr. Pavel Hegr, vedoucí pedagogického oddělení.

Kurz vedla externí lektorka Lucie Kopecká, které jsme se zeptali:

Paní lektorko, jaká byla zpětná vazba absolventů kurzu?

„Sociální pracovníci hodnotili kurz pozitivně. Byl pro ně srozumitelný a přehledný. Oceňují zejména praktické příklady a odkazy na webové stránky, které jim pomohou při reálné práci s odsouzeným v průběhu přípravy na oddlužení. Považují za prospěšné také vzory podání, které jsou přikládány k prezentaci kurzu. Během kurzu aktivně kladli dotazy a požadovali konkrétní odpovědi. Nevýhodou on-line formy je, že si nemohou některé dovednosti vyzkoušet v praxi.“

Jak byste vy sama vyhodnotila tento projekt?

„Pro mne jako pro lektora, který rád pracuje zejména prakticky, je vedení on-line kurzu náročné. Musela jsem přizpůsobit obsah i formu výkladu. O to víc mne těší pozitivní ohlasy účastníků. Kurz byl připraven tak, aby navázal na již získané znalosti v oblasti dluhového poradenství, a zaměřil se na posílení klíčových oblastí jako je práce s exekucemi a příprava odsouzeného na oddlužení. Účastníci se živě zajímali o problematiku a i přesto, že distanční forma není ideální, vnímala jsem pozitivní atmosféru a chuť sociálních pracovnic a pracovníků se naučit něco nového.“

Vzdělávání sociálních pracovníků zastřešuje Mgr. Šárka Černá, metodička GŘ VS ČR, na niž jsme se také obrátili se svými dotazy.

Paní magistro, v čem vidíte největší přínos tohoto vzdělávání sociálních pracovníků?

„Míra zadluženosti osob  z „naší“ cílové skupiny je vysoká, jak z pohledu počtu vězněných dlužníků, tak z pohledu výše jejich dluhů a počtu exekucí. V sociální práci ve vězeňství se tedy jedná o často řešený problém. Proto je nezbytné, aby sociální pracovníci věznic měli minimálně základní znalosti z oblasti dluhového poradenství, uměli se v něm orientovat a poskytnout základní informace k problému."

Jakým způsobem je poskytováno dluhové poradenství ve věznicích?

„Téměř všechny věznice spolupracují s externími subjekty, které tu službu nabízí na odborné úrovni a jsou plně zodpovědné za kvalitu poskytované služby klientovi. Takový rozsah dluhového poradenství, jaký poskytují externí organizace, nemůžeme chtít po sociálních pracovnících věznice."

Můžete sdělit hlavní důvody zařazení kurzu do systému celoživotního vzdělávání?

„Toto školení jsme naplánovali s Akademií VS ČR z několika důvodů. Školení v dluhovém poradenství absolvovali sociální pracovníci věznic v roce 2016 a 2017. Od té doby jsme v této oblasti zaregistrovali mnoho zásadních změn. Na poradách, školeních a při dalších příležitostech se sociálních pracovníků ptáme, o co by měli zájem v rámci dalšího vzdělávání. A o toto školení opět zájem byl.

Dalším důvodem je připravený budoucí standardizovaný program s pracovním názvem FGDP ( Finanční Gramotnost a Dluhové Poradenství), který se zaměřuje právě na dlužníky ve věznicích a vyžaduje znalosti z této oblasti. Kurz zcela všechny tyto potřeby uspokojil. S dodavatelem máme předchozí zkušenosti i z jiných školení, a ohlasy na jeho kurzy byly vždy pozitivní. Je znát úžasná praxe lektorů a jejich cit k potřebám ve vzdělávání v dluhovém poradenství ve vězeňských podmínkách."

Plánujete další podobné kurzy? Můžete prozradit, na jaké téma se zaměříte příští rok?

„Školení v dluhovém poradenství se v roce 2022 věnovat nebudeme. Máme „na stole“ několik témat. Nyní by bylo předčasné o nich hovořit, neboť nás ještě čekají společná jednání. Také může dojít k  novele zákona o sociálních službách (i když nepředpokládám, že by to bylo letos L), kdy v návrhu změn je pomyšleno i na změny v ustanovení § 111. Formy dalšího vzdělávání by se tak mohly rozšířit (např. o supervizi). Prozatím tedy necháme tuto otázku nezodpovězenou. Možná na příští poradě sociálních pracovníků budeme už vědět více."

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter