Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Akademie i v době pandemie usilovně zajišťuje vzdělávání sociálních pracovníků, které je stanoveno zákonem. Pro letošní rok je plánováno realizovat 5 běhů webinářů  „Standardy kvality sociální práce“, o nichž jsme již na našich webových stránkách psali.

Současně probíhají také 8 hodinové kurzy s názvem „Individuální plánování jako nástroj pro práci s rizikovými oblastmi v sociálních službách“. Pět běhů kurzu, který je akreditován MPSV, se uskutečnilo prezenční formou. Z důvodu zhoršující se situace přejdou další běhy na formu on-line. Celkem 13 běhů absolvuje všech 155 sociálních pracovníků věznic.

Reakce účastníků na formy vzdělávání

Většina účastníků se shoduje, že prezenční forma je příjemnější a přímý kontakt jak s lektorem, tak s ostatními účastníky je nenahraditelný. Na druhé straně se objevují také názory, že on-line forma šetří účastníkům čas, protože nemusejí odjíždět z práce a strávit mnoho hodin na cestách. Někteří účastníci se domnívají, že z důvodu prevence přenosu infekce je lepší realizovat kurzy on-line. Další však namítali, že k přenosu lze dojít i v době, kdy několik kolegů z jedné věznice v rámci osmihodinového kurzu sdílí  místnost s jedním počítačem a mikrofonem. Roušky v tomto případě mnoho nepomohou, a navíc zhoršují srozumitelnost přenosu zvuku.

Reakce účastníků na obsah modulů

Účastníci oceňují zejména to, že se mohou díky webináři detailně seznámit se Standardy kvality sociálních služeb, které upřesňuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., provádějícího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Akreditovaný kurz zaměřený na práci s individuálním plánem přípravy na propuštění a následnou úspěšnou integraci na svobodě dokreslují i praktické zkušenosti lektorky, které mohou být modifikovány a využity v penitenciární praxi.

Reakce účastníků na praktické uplatnění poznatků

Ne všichni tuto metodu sociální práce budou ale ve své praxi využívat. Někteří účastnici se obávají nárůstu objemu administrativních činností, což by mohlo mít dopad na efektivitu individuální práce s odsouzenými. V každém případě však považují individuální plánování za dobrý nástroj pro přípravu na propuštění.

A co na to lektorka akreditovaného kurzu

„Počátky pro mne nebyly jednoduché zejména proto, že jsem podrobně neznala potřeby takovéto specifické cílové skupiny. Nyní jsem již s průběhem a výsledky kurzu spokojena. Oceňuji hlavně interakci a zájem účastníků. Časem se teprve ukáže, nakolik se osvědčí nutná on-line forma.“ Lektorka přiznává, že má zkušenosti s tím, že účastníci jiných on-line kurzů nejsou vždy plně soustředěni. Protože jsou na pracovišti, často se zároveň věnují svým běžným úkolům. Kurz bude rovněž ochuzen o práci ve skupinách a modelové situace.

Závěr

Doufáme, že vzdělávání sociálních pracovníků, které bude nadále realizováno on-line, bude pro sociální pracovníky přínosem.

 

PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D

Mgr. Eva Vernerová, lektorka akreditovaného kurzu

Kpt. Mgr. Iva Prudlová

Accredited education of prison social workers

The Academy continues running compulsory courses for prison social workers in compliance with the law. By the end of 2020, five webinars on the standards of quality social work will have been provided.

At the same time eight-hour accredited courses on individual planning for the total number of 155 social workers are organized. Five groups of social workers have completed this compulsory education at the Academy. With respect to the worsening pandemic situation, the remaining eight groups will attend the course in the form of webinar.

Participants´ feedback

Most participants agree that the face-to-face form is irreplaceable. On the other hand, they think that webinars save their time because they do not have to leave their workplaces and travel long hours. Some believe that it is reasonable to organize on-line courses to prevent the infection transition.  But they admit that they can get infected on-site when sharing one room, one computer and one microphone. They appreciate the contents of the modules and the lecturers´ experience that can be modified to be used in their practice.  

Not all social workers will be assigned with the tasks of individual planning. Some are worried that possible growth of paper work can have negative impact on individual work with prisoners. But they all consider individual planning a good tool for reintegration.

The lecturer of the accredited course says it was not easy for her at the beginning because she did not know the needs of such a specific target group well. She is satisfied now and she appreciates the participants´ active interaction. She will be able to assess the results after the on-line form has been completed. The organizers believe that no matter the form, this kind of education is for all prison social workers beneficial.

 

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter