Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 21.září (VS ČR) – Po roční pauze vynucené loni opatřeními proti šíření Covid-19 se za účasti 60 delegátů ve dnech 14. a 15. září opět mohly konat již VIII. Penologické dny. Tradiční konferenci zaměřenou na penologii a penitenciární disciplíny zahájil náměstek generálního ředitele VS ČR pro vzdělávání a odborné zacházení Simon Michailidis. Letošní konference nesla název: Prevence recidivy – Rozvoj specializovaných forem zacházení s odsouzenými. Referáty budou publikovány ve Sborníku, který bude dostupný jak v tištěné podobě, tak na našich webových stránkách.

Účinnost vězeňských systémů lze poměřovat podle míry recidivy a zlepšení tohoto ukazatele je velmi důležité. Akademie VS ČR naznačila směr rozpravy pro letošní konferenci – specializované formy zacházení s odsouzenými, které byly vyvinuty, koncipovány a uvedeny do praxe našimi odbornými zaměstnanci a jimi jsou také realizovány. Terapie a různé speciálně výchovné aktivity nejsou v českém vězeňství novinkou. Autoři nynějších aktivit odpovídajících odborným požadavkům současné vědy mohou navazovat na zkušenosti psychologů, kteří přicházeli do českých věznic před šedesáti lety. Pro systematické budování specializovaných forem však byla výrazným akceleračním momentem transformace našeho vězeňského systému po roce 1990. Delegáti VIII. Penologických dnů měli příležitost představit své zkušenosti.

Na hodnocení efektu speciálně výchovných aktivit s Vězeňskou službou se tradičně podílejí pracovníci Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, jak potvrdil ve svém úvodním vystoupení ředitel Institutu, Petr Zeman. Referáty v programu Penologických dnů rozčlenil hlavní psycholog Vězeňské služby ČR Václav Jiřička na pět dílčích skupin: zkušenosti terapeutů, zabezpečovací detence, standardizované programy, specializované oddíly a adiktologická péče. Úvod k léčbě závislostí přednesl metodik oddělení výkonu vazby a trestu generálního ředitelství VS ČR Tomáš Koňák.

Na konferenci zaznělo 31 vystoupení, na kterých se podílelo 38 autorů referátů. Program byl zakončen panelovou diskusí, ve které shrnuli podněty pro další rozvoj programů a spolupráce mezi aktéry specializovaného zacházení psychiatrička Kristýna Pravdová, psycholožka Jana Pokorná, ředitel IKSP Petr Zeman a terapeut Zdeněk Bořil.

Lubomír Bajcura

Sdílet článek

Facebook
Twitter