Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve dnech 17. a 18. září tohoto roku se v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem již po sedmé konalo setkání odborné veřejnosti, vysokoškolských pracovníků, poslanců Parlamentu ČR, ředitelů některých věznic, zástupců Probační a mediační služby  a zahraničních hostů.

Za téma VII. Penologických dnů byla zvolena poprvé „Sociální práce ve vězeňství“.

VII. Penologické dny zahájil krátkým proslovem ředitel Akademie vrchní rada plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M. Ing-Paed IGIP. Poté předal slovo vrchnímu státnímu radovi gen. mjr. PhDr. Petru Dohnalovi generálnímu řediteli VS ČR, který ve svém projevu pozdravil přítomné. Účastníky konference uvítal i další člen vedení VS ČR náměstek generálního ředitele VS ČR pro vzdělávání a odborné zacházení, vrchní státní rada brigádní generál Mgr. Simon Michailidis, MBA.

Po krátkých zdravicích nastala slavnostní chvíle: Generálmajor PhDr. Petr Dohnal předal za dlouholetou spolupráci Čestnou medaili VS ČR panu Helmutu Kronemu řediteli dolnosaské věznice Lingen.

Následoval úvodní referát Petra Sadovského, poslance Parlamentu ČR, člena Výboru pro bezpečnost a předsedy Podvýboru pro vězeňství a blok projevů hostů ze zahraničí: Evy Klostermann z VS Dolního Saska a Marise Stivreniekse z VS Lotyšska. Ve svých příspěvcích pohovořili o sociální péči o vězněné osoby ve svých zemích. Bylo velice zajímavé porovnat, jak se sociální práce v obou zemích liší.

Po přestávce byl naplánován blok zaměřený na teoretická východiska sociální práce 
i na přípravu sociálních pracovníků na vysokých školách. Byly nastíněny rovněž perspektivy rozvoje společných aktivit s Probační a mediační službou. V tomto bloku vystoupili Mgr. Alžběta Šůstková z MPSV, ředitelka PMS PhDr. Andrea Matoušková a vysokoškolští učitelé.

Pozvání na Penologické dny přijali doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D. a PhDr. Josef Kasal, MBA, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové a doc. PhDr. Kateřina  Nedbálková, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně. Zajímavé postřehy Brněnských zástupců se týkaly kriminality a mezí jejího potlačování i vnímání rizik u současných subkultur mládeže z hlediska sociologického.

Odpolední blok zahájil JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu příspěvkem s názvem „Problematika exekucí a insolvencí u vězněných osob“. Toto téma z oblasti legislativy sledovali především přítomní sociální pracovníci velmi pozorně, protože se jím v praxi často zabývají. Na JUDr. Vláčila plynule navázal svým vystoupením Mgr. Ing. Iva Günzlová, MBA, vedoucí oddělení stížnosti a kontrol VS a PMS z Ministerstva spravedlnosti. Obsahem jejího příspěvku byla současná praxe a potřeby legislativních opor pro spolupráci sociálních pracovníků VS ČR s dalšími subjekty sociální prevence.

Proud příspěvků nečekaně oživila milá návštěva. V doprovodu Mgr. Martina Škody, kaplana VS ČR, na konferenci přišel římskokatolický pomocný biskup a generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Josef Kajnek. Delegáty krátce pozdravil a popřál jim mnoho úspěchů v jejich záslužné práci.

Následovalo vystoupení předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR JUDr. Věry Novotné o možnostech spolupráce Společnosti a Vězeňské služby v oblastech dalšího vzdělávání sociálních pracovníků. Poté se slova ujal 2. místopředseda Společnosti sociálních pracovníků ČR, předseda sekce sociálních kurátorů PhDr. Pavel Pěnkava. Pohovořil 
o potřebách propuštěných vězňů a intervenci při jejich sociálním začleňování.

Odpolední blok uzavřel Mgr. Martin Škoda, který otevřel téma Spolupráce církví 
a křesťanských organizací při péči o propuštěné, projektu Metanoia II a podělil se 
o zkušenosti ze své bohaté praxe, přičemž ocenil práci komunitního Domu sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem.

Druhý den zahájil svým vystoupením další vážený host, poslanec Parlamentu ČR, člen podvýboru pro sociální politiku pan Tomáš Vymazal. Jeho příspěvek „Sociální rizika vězněných osob“ úzce souvisel s vystoupením Mgr. Terezy Raszkové, Ph.D. a Mgr. Petry Zhřívalové z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, které pohovořily o Teoretických východiscích a praktických limitech přípravy na propuštění specifických skupin odsouzených.

Mezi takovéto specifické skupiny vězněných osob patří bezpochyby staří vězni. O těch promluvila Mgr. Lucie Vidovičová z Masarykovy Univerzity v Brně a představila projekt „Péče o seniory“. Upozornila, že toto téma bude brzy pro Vězeňskou službu velmi naléhavé, protože populace celkově stárne a v příštích 30 letech bude dle odhadů odborníků ve věznicích jedna třetina vězňů (cca 7000) starších 65 let.

Po krátké přestávce se ujaly slova Gabriela Kabátová, Mgr. Žaneta Dvořáková 
a Lenka Hellerová z organizace Prison Fellowship, což je mezinárodní vězeňské společenství. Gabriela Kabátová přítomné seznámila se svými zkušenostmi s  projektem postpenitenciární péče „Změna je možná“, v němž jsou zapojeni křesťané, a trvá již 10 let. Poté předala slovo Mgr. Dvořáčkové, která prezentovala výsledky šetření „Potřeby dětí odsouzených rodičů“. Se zkušenostmi se spoluprací neziskové organizace a sociálních kurátorů vystoupila Lenka Hellerová.

Závěr VII. Penologických dnů patřil diskusím o otevřených problémech i příkladech dobré praxe. Do závěrečné diskuse vstoupili se svými příspěvky i poslanci Parlamentu ČR: Marek Novák, člen výboru pro sociální politiku a podvýboru pro vězeňství, Bc. Lucie Šafránková, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a podvýboru pro vězeňství a Tomáš Vymazal, člen podvýboru pro vězeňství. Všichni hodnotili zvolené téma VII. Penologických dnů jako velmi potřebné a pro rozvoj spolupráce mezi zainteresovanými rezorty velice přínosné.

Poslední slovo patřilo moderátorovi tohoto setkání: PaedDr. Lubomíru Bajcurovi, Ph.D., který přítomné provázel celým dvoudenním jednáním a svým nevtíravým a jemným humorem glosoval příspěvky účastníků. Na závěr poznatky, které vyplynuly z přednesených referátů, shrnul, poděkoval přítomným za účast a VII. Penologické dny zakončil.

Autor: J. Paukertová
Foto: F. Kubáň

Sdílet článek

Facebook
Twitter