Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 15. září (VS ČR) Generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA, zahájil dne 13. 9. 2022 již devátou konferenci, kterou pod názvem „Penologické dny“ tradičně organizuje Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem na podporu tvůrčího odborného rozvoje zacházení s vězni. Letos bylo jako hlavní téma konference s mezinárodní účastí zvoleno „Zaměstnávání vězněných osob“. Konference umožnila posouzení jednoho ze základních prvků zacházení ze tří pohledů tvořících jeden funkční komplex: možnost sladění platné legislativy, stávajících podmínek vězeňské praxe a strategického plánování podnikatelských subjektů jako poskytovatelů pracovního uplatnění vězněných osob. Reprezentativní účast domácích i zahraničních delegátů potvrdila narůstající vliv tradice setkávání odborníků podílejících se nejrůznějšími způsoby na efektivním zacházení s vězněnými osobami, prevenci recidivy a humanizaci našeho vězeňského systému.

Význam zvoleného tématu hned v úvodu jednání podtrhl také referát náměstka člena vlády a ministra spravedlnosti ČR Mgr. Karla Dvořáka a referát ředitele odboru milostí a inspekce ministerstva spravedlnosti Mgr. Bc. Miroslava Louly. Na konferenci již pravidelně přijíždějí zástupci podvýboru pro vězeňství Parlamentu ČR, v tomto případě byla přítomna Mgr. Andrea Babišová, MBA, kterou zajímaly možnosti pomoci při řešení problému legislativními úpravami ve prospěch hladkého zařazování odsouzených do zaměstnání v době jejich výkonu trestu odnětí svobody. Inspirující byly pro všechny také zkušenosti delegátů z maďarské vězeňské služby. Mezi delegáty byli také zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a dalších institucí.

Konference se zúčastnilo více než 87 delegátů zapojených do penitenciární a postpenitenciární péče, zastupujících především resort ministerstva spravedlnosti, čili zejména pracovníci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR, dále též ministerstva práce a sociálních věcí, ale také podnikatelských subjektů, které již využívají možnosti zaměstnávat odsouzené, popřípadě o takové perspektivě uvažují. Z referátů manažerů firem, které již s vězeňstvím spolupracují, se ukázal zajímavý trend, že někteří se zároveň angažují v projektech nestátních organizací zaměřených na ekonomické poradenství vězněným osobám i doprovázení propuštěných, jimž pomáhají řešit zadluženost a pracovní uplatnění v prvních dnech na svobodě. To dokazuje, že v podnikatelských kruzích narůstá odborný zájem o využití práce odsouzených a hlubší společensky prospěšné pochopení této problematiky se sociálním rozměrem.

Odborné referáty o legislativě a ekonomických výhodách zaměstnávání vězněných osob poskytly zástupcům firem z celé České republiky dostatek informací využitelných pro konkretizaci jejich strategických úvah a plánování rozvoje spolupráce s organizačními jednotkami Vězeňské služby ČR. V diskusi si ujasnili mnoho detailů, jejichž upřesnění bylo prospěšné pro obě strany.

Z jednání konference vznikne opět Sborník, který bude, tak jako v minulých letech, dostupný na webové prezentaci Akademie Vězeňské služby ČR: <https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/akademie-vs-cr/sekce/penologické-dny>. 

PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X