Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 7. června (VS ČR) – Projekt Systém společného vzdělávání, který je realizován s finanční podporou Norských fondů 2014 – 2021, se nyní nachází v polovině svého projektového období.

Bohužel i projekt poznamenal vývoj situace kolem pandemie Covid-19, kdy musely být opakovaně rušeny domluvené vzdělávací aktivity. Z tohoto důvodu musel být vzdělávací plán upravován. Ve vhodných případech byly vzdělávací akce realizovány formou distanční výuky. Uvedený formát výuky se však ukázal u většiny vzdělávacích kurzů jako nevhodný. Během distanční výuky není možné provádět praktické nácviky, které tvoří významnou součást vzdělávacích aktivit. Vzájemná interakce účastníků byla během distanční výuky značně oslabená. Z tohoto důvodu nedocházelo k posílení vzájemných kontaktů a sdílení dobré praxe v takovém rozsahu, který byl na začátku projektu předpokládán.

Od zahájení projektu byly realizovány tyto vzdělávací kurzy:

… v rámci inovace vzdělávacích systémů Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby

  • Parole pro PMS
  • Činnost PMS a alternativní tresty pro VS
  • PMS, alternativní tresty, podmíněné propuštění pro VS

…v rámci modulu Společný penologický výzkum

  • Společný penologický výzkum

…v rámci modulu přípravy na bezpečné propuštění

  • Práce s předluženým klientem
  • Práce s odsouzeným směřující ke zvýšení odpovědnosti vůči oběti trestného činu a žádoucímu řešení následků trestné činnosti

V druhé polovině projektového období budeme pokračovat v realizaci současných vzdělávacích aktivit a zároveň bude zahájena realizace níže uvedených vzdělávacích kurzů:

  • Vzdělávaní pro manažery v oblasti emoční inteligence
  • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření
  • Kdo jsme a programy, které využíváme
  • Motivační rozhovory

V průběhu podzimu roku 2022 je plánována realizace první zahraniční pracovní cesty českých expertů a zástupců norského partnera, kterým je v projektu vzdělávací organizace Ředitelství norských nápravných služeb, jejíž systém je pozitivně hodnocen a v mnoha ohledech je pro Českou republiku inspirativní.

Pro bližší informace kontaktujte projektového manažera Ing. Jan Rychetského;

e-mail: jrychetsky@msp.justice.cz;

tel: tel.: + 420 221 997 488.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X