Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Akademie VS připravila inovativní modul angličtiny pro penitenciární praxi, tentokrát formou mezinárodního čtyřdenního semináře zaměřeného na prezentace věznic. V rámci tohoto semináře vystoupila dne 3. října 2017 se svou prezentací rumunská expertka na vzdělávání vězeňského personálu Raluca Stuparu.

Účastníci reprezentující české a dolnosaské vězeňství měli možnost seznámit se s rumunským systémem personalistiky a vzdělávání. Zajímali se například o motivační program pro zaměstnance zahrnující až 50% navýšení platu za mimořádné výsledky, 5 placených dnů ročně využitelných především ke studiu a až 10 dnů pro osobní záležitosti, jako je například svatba. Vyslechli si informace o funkčním a moderním karierním řádu a s tím souvisejících možnostech rychlejšího karierního postupu, které byly doplněny konkrétními příklady z praxe. Účastníky zaujala také volba nejlepších pracovníků v dané oblasti či oceňování medailemi za službu trvající 15, 20 až 25 let, jež se následně projeví finančním navýšením důchodu. Hovořilo se rovněž o širokém a intenzivním zapojení rumunského vězeňského personálu do aktivit mezinárodní spolupráce. Rumunská vězeňská služba v posledních několika letech participovala na mnoha mezinárodních projektech pokrývajících oblasti,  jako jsou například management lidských zdrojů, zefektivnění systému vzdělávání personálu, reintegrace vězněných osob do společnosti či zlepšení infrastruktury. Mezinárodní projekty jsou převážně organizovány samotnými věznicemi, nikoli generálním ředitelstvím, které však tyto aktivity jednoznačně a účinně podporuje. Bohatá diskuse týkající se odlišností českého, dolnosaského a rumunského systému podpory a vzdělávání vězeňského personálu svědčila o tom, že toto téma je velmi nosné a že rumunský systém je oprávněně považován za jeden z nejlepších v Evropě.   

Zpracovala: PhDr. Gabriela Šafářová (Odolov) a další účastníci mezinárodního semináře

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter