Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V lednu 2020 proběhl v Akademii VS ČR další z unikátních jazykových programů.

Na setkání se zahraničním facilitátorem se měli zájemci možnost připravit v jednom ze dvoudenních seminářů nazvaných: Vhled do penitenciární polštiny. První se uskutečnil v říjnu 2018 a druhý v prosinci 2019.  Zde se celkem 24 přihlášených seznámilo s polskou výslovností a základním odborným názvoslovím.

Kapacita specializační třídy umožnila osmi příslušníkům a občanským zaměstnancům VS ČR a čtyřem probačním úředníkům přihlásit se na pokračovací seminář.

Aby byla zajištěna vysoká odbornost pokračovacího semináře, byl pozván rodilý mluvčí a současně odborník na vězeňství v Polsku.  Seminář byl zaměřen na zlepšování porozumění mluvenému slovu. Účastníci se naučili vybrané fráze potřebné pro bilaterální kontakt s polskými partnery. Přínosné byly informace o polském vězeňském systému získané díky řízeným diskusím. Velkým bonusem pak byla výměna zkušeností mezi příslušníky a občanskými zaměstnanci VS ČR a probačními úředníky.

Na přípravě a realizaci semináře spolupracovali: kpt. Mgr. Iva Prudlová (vedoucí semináře) a dva lektoři plk. Mgr. Pavel Zange  a Jacek Matrejek.

Seminář osobně navštívil náměstek generálního ředitele VS ČR pro vzdělávání a odborné zacházení brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA. Pozdravil účastníky v polském jazyce, zajímal se o průběžné výsledky semináře a vyjádřil svou podporu rozvoji česko-polské spolupráce. S potěšením vzal na vědomí, že jazykového vzdělávání Akademie VS ČR využívají také probační úředníci.

Profil zahraničního lektora:

Jacek Matrejek nastoupil k Vězeňské službě Polska v roce 1987. Postupně pracoval na několika pozicích. V letech 2005 – 2012 byl ředitelem Věznice v Tarnowie. V současnosti pracuje jako občanský zaměstnanec na zkrácený úvazek ve Věznici v Nowym Wiśniczu. Jako dobrovolník se angažuje v probační práci. Přispívá do časopisu „Forum Służby Więziennej”. Učí penitenciární pedagogiku v soukromé škole.

Iva Prudlová

Foto: Iva Prudlová, Tomáš Větrovec

Odkazy:

https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/novinky/cesky-vezensky-personal-ma-zajem-zkvalitnit-komunikaci-s-polskymi-partnery/

https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/novinky/7279/

 České vězeňství 2/2018 (str. 43)

Článek v polštině v odborném časopise „Forum Służby Więziennej“ pod názvem: Czescy funkcjonariusze pragną poprawić swoje zdolności językowe, by móc się porozumieć z polskimi partnerami (str. 35)

https://sw.gov.pl/assets/07/99/28/5785b6323bb351573c413ba7c50191fc97b2edfa.pdf

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter