Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.11.2018

Český vězeňský personál má zájem zkvalitnit komunikaci s polskými partnery

To, že Akademie VS ČR nabízí unikátní vzdělávací programy zaměřené na odbornou angličtinu, by asi nebylo nic tak zvláštního. Ukázalo se však, že český vězeňský personál má zájem zvládnout základy penitenciární polštiny.

V říjnu 2018 se 12 příslušníků a občanských zaměstnanců ze šesti věznic a vazebních věznic, z Akademie VS ČR a z generálního ředitelství VS ČR zúčastnilo dvoudenního workshopu věnovaného komunikaci v polštině.

Akademie VS ČR vyvinula inovativní manuál, který pomohl Čechům překonat komunikační bariéru, zvládnout obtíže s výslovností a dokonce přečíst náročnější odborné texty.

Akademie VS ČR věří, že tímto programem přispívá ke zkvalitňování bilaterální spolupráce.