Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dnešní úterý 21. října strávíme s vedoucí oddělení logistiky Mgr. Ditou Müllerovou, která pracuje v Akademii již 25 let.

Dita dojíždí ze 4 km vzdálené vesnice autem. Každý den je v práci již před šestou hodinou ranní a pracovní den začíná tím, že si uvaří kávu, přečte si e-maily a podepíše doklady týkající se pohybu majetku a materiálu (foto 1).

V 6:00 h. zvoní telefon. Správce ubytovny Filip Kraemer se připravuje na dnešní pracovní schůzku a potřebuje ještě nějaké dílčí informace. Pak rychle dočíst zbývající e-maily a zpracovat důležité.

V 6:30 h. již Dita konzultuje přípravu pondělního vyřazení neopravitelného majetku s materiálovou účetní Janou Sedlákovou.

V 7:00 h. běží Dita do kanceláře zástupkyně ředitele Akademie Ing. Inky Mery, aby jí podala informace o činnostech na oddělení logistiky za poslední dva týdny, kdy nadřízená byla mimo zaměstnání.

V 7:30 h. se náhle ve dveřích kanceláře zástupkyně ředitele objevuje ředitel Akademie plk. Ing. František Vlach. Nedařilo se mu zastihnout Ditu telefonicky, vyhledal ji tedy osobně. Je to naléhavé. Jeden z učitelů onemocněl. Ihned se spouští systém hygienických opatření.

7:45 h. Společně s provozním pracovníkem údržby elektrikářem Radkem Michalem přenáší Dita ozonový automaticky nastavitelný generátor do kanceláře učitele (foto 2). Sám se zapne a po ukončení nastaveného cyklu vypne. Pak stačí jen vyvětrat. Ozonéry lze používat pouze tam, kde nejsou lidé či zvířata.

Dita telefonicky žádá asistentku logistiky Simonu Machačovou, aby urgentně zajistila dezinfekci klik a zábradlí v celé škole. Simona spolu s odsouzeným procházejí postupně všechny části Akademie a provádějí důkladnou dezinfekci (foto 3). V některých místech je třeba obezřetně našlapovat, protože je čerstvě vytřeno (foto 4).

Je 8:00 h., když se Dita postupně setkává se svými podřízenými, kterým rozděluje úkoly na tento den (foto 5). A znovu e-maily.

Těsně před 9 hodinou odchází Dita s referentkou majetkové správy Bc. Lenkou Kohoutovou na kontrolu probíhající rekonstrukce budovy, která v příštím roce začne sloužit jako středisko praktického výcviku nových příslušníků (foto 6 a 7). Dita zjišťuje, že na stavbě pracuje více dělníků stavební firmy než v předchozím týdnu. Opravy budovy tedy pokračují rychlejším tempem.

Pak Dita pokračuje ve své rutinní činnosti. Na řadě je hotelová ubytovna v ulici Jižní (foto 8). Zde Dita konzultuje se správkyní hotelu Alenou Sočinskou změny, které nastanou v souvislosti s pandemií již od příštího týdne (foto 9). Recepční přestanou sloužit v denních a nočních směnách. Provoz bude zabezpečován pouze ve všední dny od 6:00 do 14:30 h., protože v budově nebude nikdo ubytován. Co se tedy na nejbližší dobu plánuje? Očekává se 166 nových matrací, které odsouzení roznesou do 83 pokojů na osmi patrech. Hotel bude vybaven energeticky úspornými lampičkami ke každé posteli a pracovními lampami na pracovních stolech. Až přijdou nízkoenergetická světla, elektrikář Radek Michal nahradí již nevyhovující osvětlení ve všech pokojích. Logistika využije doby, kdy není hotel obsazený účastníky kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit, a odsouzení vymalují vybrané pokoje a provedou částečnou údržbu.

V 10:00 h. přichází Dita do ubytovny v ulici Energetiků, kde je správcem Filip Kraemer (foto 10). Kontroluje průběh rekonstrukce koupelen na osmém a devátém patře. Přesto, že jsme na stavbě, zřetelně pociťujeme efektivní organizaci a pozitivní pracovní klima (foto 11). Práce pokračují plynule, nové koupelny budou dokončeny v plánovaném termínu na začátku prosince. Dita ještě schází do plně rekonstruovaného prvního patra, aby provedla namátkovou kontrolu čistoty a pořádku.  Vybírá pokoj číslo 8. Pokud bychom ji teď sledovali, mohli bychom si všimnout, že výraz jejího obličeje napovídá, že je nejen spokojena, ale také hrdá na výsledky svého týmu (foto 12).

Následně se jde Dita podívat do několika skladů, které má na starosti hospodářsko-správní referentka Bc. Anna Antošová. Anna za krátkou dobu výrazně změnila tvář všech těchto prostor. Panuje zde čistota, pořádek a vše je pečlivě uloženo a zdokumentováno (foto 13). Dita je velice spokojena a Annu chválí.

Rychle zpět do Akademie, protože brzy dorazí obědy z Věznice Stráž pod Ralskem a je třeba je připravit na předání strávníkům (foto 14). Obědy dováží provozní pracovník údržby Miroslav Purtík (foto 15). Dita kontroluje, zda je vše v pořádku, a kolegyně označí nosiče obsahující tři různá menu cedulkami se jmény (foto 16). Těsně před 11 hodinou si mohou zaměstnanci Akademie přijít obědy vyzvednout. Také Dita odchází do kanceláře, kde poobědvá.

11:30 h. Na základě požadavku ekonomického oddělení žádá Dita všechny podřízené o aktualizaci plánu čerpání dovolených do konce kalendářního roku. Téměř půl hodiny pak zabere řešení problémů s jedním z odsouzených, který byl vyřazen z pracoviště v Akademii.

Akademie spolupracuje se sousedící věznicí v oblasti zaměstnávání vězněných osob. V ideálním případě do Akademie dochází 12 odsouzených, kteří jsou rozděleni do tří skupin, aby byla pokryta nejen škola, ale také obě ubytovny. Práci odsouzených řídí a kontroluje určený zaměstnanec logistiky. Odsouzení provádějí úklid a jednodušší údržbářské práce, jako je například malování místností, sekání trávy či stříhání živého plotu. Dnes však zejména z důvodu omezení režimu Covid pandemií pracuje ve třech budovách celkem pouze šest odsouzených.

Ve 12:15 h. se Dita věnuje přípravě datové zprávy s nahlášením účastníka pravidelného školení stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti, který bude realizován formou e-learningu. Mezitím odpovídá na telefonáty a řeší provozní maličkosti s kolegy, kteří se objevují ve dveřích její kanceláře. Jedná se například o rozhodnutí, jak zajistit stropnice či zakoupit pracovní diáře, když je možné, že budou z důvodu zhoršující se pandemické situace zavřeny některé obchody. Kolegyně Simona přináší ozonér z kanceláře učitele a hlásí, že je místnost vyvětraná.

Je 13:45 h. a Dita má před sebou několik požadavků na vybavení a materiálem, které by měla schválit a zaevidovat. Její zrak mimoděk padne na šicí stroj, který byl využíván pro výrobu roušek pro personál v první vlně epidemie v březnu (foto 17). V této chvíli je Akademie také díky Ditě zásobena rouškami, rukavicemi a dezinfekčními prostředky (foto 18). Zaměstnanci pracují v bezpečném a čistém prostředí.

Dita vypíná svůj počítač v 14:25 h. a v 14:42 h. odchází z práce. Zítra bude mít třináctičlenný tým občanských zaměstnanců oddělení logistiky opět náročný den. Dorazí deky a polštáře na sto postelí ubytoven, které nahradí ty dlouhodobě používané a již nevypratelné. Je třeba pracovat na seznamu pro nákup stavebně udržovacího materiálu (barvy, lišty, tmely a podobně), zkontrolovat na internetu jeho dostupnost a telefonicky ověřit termíny dodání. A hlavně, zítra konečně začnou odsouzení pokládat podlahovou krytinu v posilovně a bude možné dokončit opravy posilovny tak, aby byla připravena na dodání nových strojů na lepší časy.

Part VI - One Working Day with…

Tuesday 21 October. Meet the Head of Logistics Department Dita Müllerová, who has been working at the Academy for 25 years.

Dita lives in a village 4 km far from the Academy. She arrives at work at about 5:30 every day. She starts her day reading her emails while drinking coffee (Photo 1). After that routine, she signs documents on the Academy assets and material flow.

6:00. Dita has a call from the hostel custodian Filip Kraemer who needs some information to get ready for the today´s meeting. Then she answers to the most important emails.

6:30 Dita and Jana Sedláková, an inventory accountant, consult the preparations of irreparable assets discarding process that will take place next Monday.

7:00 Dita meets the Deputy Director Inka Mery to inform her about the recent activities of Logistics Department. Dita´s superior was out of office for the last two weeks. 

7:30 Academy Director Col. František Vlach appears at the door. It is urgent. One of the teachers has reported fever. The system of set hygienic measures is immediately activated.

7:45 Dita and Radek Michal, an electrician, move an automatic ozone generator to the teacher´s office (Photo 2). Ozone generators can be used in empty rooms only. The room must be aired after the set cycle is over.

Dita calls her administrative assistant Simona Machačová to ask her to ensure disinfection of all handles and banisters. In a short time, Simona and a prisoner start to perform the task (Photo 3). They need to be cautious because the floor is wet(Photo 4) .

8:00 Dita meets her subordinates and gives them their tasks (Photo 5). And back to the emails.

9:00 Dita and Lenka Kohoutová, an assets management officer, inspect the ongoing reconstruction of the future simulation centre (Photo 6 and 7). Dita is pleased to see that the external firm sends more workers to this construction than the previous week. Repairs continue in a faster way.

After that, Dita goes to the Academy hotel (Photo 8) . She consults changes that are going to take place next week with Alena Sočinská, the hotel custodian (Photo 9) . The Covid-19 pandemic has an impact on the Academy accommodation facilities. There are no guests; therefor the receptionists will not work in shifts. The hotel will operate from 6:00 to 14:30 only. What are the plans for the nearest future here? 166 new mattresses will be distributed by prisoners to 83 rooms on 8 floors. All rooms will be equipped with new sets of energy saving lamps.  Logistics Department will use the time when no face-to-face education activities are allowed for minor repairs and redecorations.

10:00 Dita moves to the hostel where Filip Kraemer is the custodian (Photo 10).  She checks the state of the reconstruction of the bathrooms on the eighth and ninth floors (Photo 11). She believes that modernized bathrooms will be available for the new guests at the beginning of December. Dita goes down to the first floor to random check fully reconstructed rooms. Room number 8 is clean and nice. She looks satisfied and proud (Photo 12). Her team works hard and the results are really good.

Dita continues inspecting the hostel. She meets Anna Antošová, an economic administration officer, who shows her round the stockrooms she is responsible for. Recently, Anna changed the spaces to the better. The stockrooms are in a very good shape. Everything is carefully and systematically placed and filed (Photo 13). Dita praises Anna for her good job.

Back to the Academy, because lunch from the closest prison arrives in no time and it is necessary to prepare the food carriers for those who have ordered their lunch today (Photo 14) . Lunch is transferred from the prison by a service engineer Miroslav Purtík (Photo 15). Dita checks the delivery and her colleagues ticket the carriers containing three different menus with the colleagues´ names. Lunch is available to the Academy staff at 11:00 (Photo 16). Dita also has her lunch in her office.

11:30 Dita asks her team members to update her with their remaining holiday days for this year. It takes her over half an hour to solve problems with one of the prisoners assigned for work at the Academy.  

The Academy cooperates with the nearest prison in the field of employment of prisoners. Ideally, 12 prisoners work in three Academy workplaces (the school, the hostel and the hotel). A designated logistics worker manages and controls their work. Prisoners do the cleaning and simple maintenance such as painting the rooms, grass mowing or hedge clipping. Due to the Covid regime, there are only six prisoners in three buildings today. *

12:15 Dita fills in a seminar application.  One of her colleagues will participate in the Ministry of Justice regular seminar on the construction administration, which is held online this year. In the meantime, she makes several decisions and informs her colleagues about them. Among others, it is necessary to decide how to purchase ceiling beams or calendars considering that some shops may be closed by the government soon. Simona brings the ozone generator from the ill teacher´s office and informs that the room is aired.

13:45 Dita does her paper work. She glances at the sewing machine used for masks making in March (Photo 17) . At the moment, the Academy is supplied with masks, gloves and disinfectants thanks to Dita´s team work (Photo 18). The staff can work in a safe and clean environment.

Dita switches her computer off at 14:25. She leaves at 14:42. Tomorrow, she expects another demanding day. One hundred very old covers and pillows in the hostel need to be replaced by new ones. The prisoners will start carpeting in the fitness room. After the total reconstruction, the fitness room will be ready to serve prison professionals at the better times.

*Since Monday 26 October, no prisoners are allowed to work at the Academy due to the worsening pandemic situation.

Sdílet článek

Facebook
Twitter