Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pandemie Covid-19 zcela změnila pracovní den učitelů Akademie. Třídy jsou uzamčeny, učitelé zůstávají u svých počítačů v kanceláři. Je to podivný svět, který by měl patřit do sci-fi. Podívejme se, jak takový Covid den – čtvrtek 26. listopadu - prožije učitelka kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová (foto 1).

Je 6:20 h. a Dagmar vstupuje do Akademie.  Než se převlékne do uniformy, krátce vám ji představíme. Dagmar pracuje u Vězeňské služby od r. 1996. Také její manžel a tchán mají mnohaleté zkušenosti s prací ve vězeňství. V roce 2018 se Dagmar rozhodla opustit svou pozici vedoucí oddělení výkonu trestu ve Věznici Stráž pod Ralskem a přijmout místo učitelky Akademie. V popředí jejího profesního zájmu je také spolupráce s Probační a mediační službou a s neziskovými organizacemi.  

Začátkem týdne byla Dagmar členkou zkušebních komisí.  Pondělí bylo vyhrazeno příslušníkům, kteří jsou po třech letech služby povinni vykonat služební zkoušku. Teprve na základě jejího složení jsou příslušníci přijati do služebního poměru na dobu neurčitou*. V úterý zkoušela Dagmar spolu s kolegyní kpt. Mgr. Renatou Hečkovou a s ředitelem Akademie coby předsedou komise absolventy kurzu Doplňujícího pedagogického studia**. Všechny zkoušky probíhají v době pandemie prostřednictvím skype  (foto 2).

Dnešní hlavní činností Dagmar bude on-line přednáška spojená s konzultací. Je také třeba přečíst a vyhodnotit průběžné úkoly, které jí studenti všech kurzů základní odborné přípravy (ZOP) postupně zasílají e-mailem.

Dagmar kontroluje e-maily a vysvětluje (foto 3).

„Vyučuji v kurzech ZOP nové příslušníky  - dozorce či strážné - v předmětech penologie a vězeňská administrativa. Také přednáším penitenciaristiku ve třídách ZOP občanských zaměstnanců, kteří nastoupili například na pozici vychovatel, speciální pedagog, psycholog nebo sociální pracovník. Všichni si musí osvojit to podstatné a důležité, aby nejen splnili závěrečnou zkoušku, ale hlavně aby obstáli ve vězeňské praxi.

Dnešní den se budu převážně věnovat skupině občanských zaměstnanců - posluchačů ZOP.

Letos v létě, kdy bylo rozhodnuto, že prezenční výuka této skupiny se změní na distanční, jsem společně s kolegou kpt. Mgr. Lukášem Kozaczkou připravila pro samostudium penitenciaristiky studijní texty, které mají posluchači k dispozici v elektronické podobě.  Současně jsme vypracovali pro tento předmět standardizované didaktické testy. Na vyplnění testů mají posluchači přesně stanovený termín. Pro dvě třídy s celkem 60 posluchači, kteří zahájili kurz 26. října a budou končit 18. prosince, je termín vyplnění testů vymezen od 18. listopadu do 12. prosince. Úspěšné splnění testu je předpokladem k vykonání závěrečné zkoušky.

Penitenciaristika  je stěžejní předmět a pro prezenční výuku je rozpracována do 66 vyučovacích hodin. V době pandemie mohu svým studentům nabídnout pouze on-line přednášky a konzultace. Kromě toho po nich požaduji plnění průběžných úkolů, což jim pomáhá postupně si učivo osvojit a pochopit.“

Dagmar čte e-mail, ve kterém jeden z posluchačů žádá o zaslání odkazu k připojení na dnešní přednášku.  Systémově to v této chvíli funguje tak, posluchači obdrží na začátku studia e-mailem veškeré potřebné informace.  Harmonogram přednášek s patřičnými odkazy je pak zasílán personalistům věznic týden předem. Dagmar napravuje komunikační chybu a požadovanou informaci obratem zasílá.

V 8 hodin se Dagmar začíná připravovat na svou dnešní přednášku penitenciaristiky. Prezenční listina bude sloužit pro evidenci účastníků, ale také pro její osobní poznámky, které připojí ke každému posluchači. Na plochu počítače si umístí všechny podklady, které v průběhu přednášky posluchačům zašle. Na základě předchozí zkušenosti se Dagmar nedomnívá, že posluchači budou příliš aktivní. Odhaduje, že poměr dotazů studentů v hodině kteréhokoli prezenčního kurzu a při on-line přednášce může být asi 30:1.

V 8:45 h. se Dagmar připojuje na skype a v 8:50 h. již na obrazovce vidí prvního posluchače. Postupně se přidávají další.  Dagmar si zapisuje jména účastníků a příslušné věznice. Zajímá se, zda studenti rozumí studijním textům a jestli mají nějaké dotazy. Někteří účastníci popisují podmínky pro studium. Ocitli se ve zcela novém pracovním prostředí a hned se museli zapojit do běžných činností. Času na studium mají málo, pracují na směny, někdy mají na starost až 120 odsouzených. Mnohdy se učí doma, přestože by si raději odpočali nebo se věnovali dětem. Jsou i takoví, kteří si postesknou, že by mnohem raději strávili předepsaných šest týdnů v Akademii, kde by se mohli studiu plně věnovat. Většina děkuje za podporu ze strany učitelů, za srozumitelné studijní texty a za komunikaci. Jeden účastník ujišťuje, že ještě dnes zašle průběžný úkol, který nestihl zpracovat v termínu. Několik posluchačů žádá o „studijní dny“, kdy by se mohli skutečně věnovat studiu. Toto však není v kompetenci Akademie. Některé věznice nemají místnosti vyhrazené pouze studentům.  Není vždy možné, aby se posluchači mohli účastnit nabízené přednášky, jakkoli by si to přáli.

V 9:02 h. nakoukne do dveří vedoucí oddělení IT. Má telefon na uchu a hlásí, že v jedné věznici měli technické problémy, ale že to řeší. A už jsou na obrazovce.  Jako poslední se připojuje posluchač, který ráno žádal o odkaz k dnešní přednášce.

V 9:09 h. Dagmar oficiálně posluchače přivítá. Dnes bude přednášet pro 19 nových zaměstnanců z 10 organizačních jednotek z celé ČR.

Účastníci žádají o více informací týkajících se podmíněného propuštění, kritérií pro zaměstnávání odsouzených a zahlazování kázeňských trestů. Dagmar posílá přes skype krátké texty, vysvětluje, přidává příklady ze své dlouholeté praxe, odkazuje na minulé přednášky, připomíná výchovné hledisko a další souvislosti. Snaží se s posluchači udržovat dialog, ale interakce je náročná zejména z technických důvodů (foto 4).

Těsně před 11 hodinou ověřuje, zda všichni rozuměli a klidně zodpovídá poslední otázku – co jsou extramurální aktivity.

11:00 h. Dagmar nabízí účastníkům možnost zaslat dotazy e-mailem. Znovu připomíná, kde si stáhnout všechny studijní texty. Informuje, že pozvánka na příští přednášku bude zaslána v nejbližších dnech.  Ještě vysvětlí, jak budou probíhat závěrečné zkoušky. Dagmar přeje všem hodně zdraví a úspěchů v nové práci a v 11:05 h. se odpojuje.

Teď si udělá pro sebe poznámky o průběhu a výsledcích dnešní přednášky.  Nesmí také zapomenout vyzvednout ze sborovny třídní knihy, do kterých je zaznamenávána účast (foto 5). Konečně si udělá přestávku na oběd, který si nosí z domova.

 

Co je teď pro Dagmar nejnaléhavější? Již 4. prosince končí kurz ZOP tři třídy příslušníků, ve kterých Dagmar vyučuje. Je třeba uzavřít klasifikaci a zapsat známky do centrální databáze.  Třídní učitel kpt. Bc. Michal Čechoň se před chvílí telefonicky zajímal, proč ještě známka z administrativy není zapsána. Dagmar opakovaně urgovala tři průběžné úkoly z administrativy, které jeden student neodevzdal. Kdyby úkoly neposlal, nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce. Naštěstí díky spolupráci se zástupcem vedoucího pro služební přípravu věznice se podařilo studenta přimět, aby dnes chybějící materiály dodal. Dagmar je vyhodnotí třemi známkami, posílá zpětnou vazbu a rozhoduje o finální známce.

Když chce Dagmar v 12:15 h. zapsat do centrální databáze klasifikaci předmětu vězeňská administrativa, počítač nereaguje. Dagmar hledá telefonickou pomoc u vedoucího IT oddělení Bc. Tomáše Větrovce, který radí počítač restartovat (foto 6).

Než počítač znovu naběhne, Dagmar si vyzvedne soupis pro inventarizační komisi, jejíž je předsedkyní. Položek ke kontrole je opravdu mnoho a Dagmar zvažuje, jak si tuto činnost naplánovat (foto 7).  Když se vrátí zpět do kanceláře, počítač už funguje, a tak jsou známky rychle zapsány.

Již před několika dny si Dagmar prostudovala materiály týkající se bezpečnostních informací v resortu spravedlnosti. Dnes sama splní povinný e-learningový test (foto 8). Získává plný počet bodů a v 12:45 h. posílá certifikát k evidenci na IT oddělení.  Vytištěný a podepsaný dokument zanese zástupkyni ředitele Ing. Ince Mery k založení do personální složky (foto 9).

Dagmar se raduje a s novou energií se pouští do další práce.

Na stole v kanceláři má rozloženy seznamy studentů dle tříd a předmětů, které vyučuje (foto 10). Na každý ze 148 řádků s jednotlivými jmény zapisuje jejich průběžné známky. Celkem v této chvíli vyučuje 103 studujících v kurzech ZOP, které bohužel nikdy osobně nepotkala.

Ti všichni jí postupně posílají zadané průběžné úkoly z předmětů, které Dagmar učí. Dagmar věnuje každému studentovi pozornost a spolu se zprávou o vyhodnocení zasílá e-mail, ve kterém vysvětluje chyby, kterých se dopouští. Je to mravenčí práce, která vyžaduje vysokou koncentraci a pořádnou dávku času.

Součástí náplně práce učitele je třídnictví. V běžném roce je Dagmar třídní učitelkou postupně ve třech třídách ZOP, každá s 24 příslušníky. Také v letošním covidovém roce měla na starosti tři třídy. Její současnou třídu tvoří 15 příslušníků.  

Nejnáročnější je pro Dagmar administrativa, která zahrnuje vedení pedagogické dokumentace ale také třeba žádosti o dovolené nebo propustky k lékaři. V době pandemie je administrativní zátěž menší. Způsob komunikace se studenty, jejichž je třídní učitelkou, je v době pandemie zcela jiný. V normálním režimu se denně se svými studenty setkává, radí, zodpovídá různé dotazy v souvislosti se stravováním, ubytováním, cestovními příkazy…. Teď jim může nabídnout komunikaci pouze e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím skype, což je neosobní a limitující. Významná část práce třídního učitele se odehrává vždy na konci kurzu, kdy se uzavírá pedagogická dokumentace a ve spolupráci s IT oddělením se tisknou osvědčení a vysvědčení.

Ačkoli některé činnosti spojené s třídnictvím nepatří u Dagmar k těm oblíbeným, volila by tuto část práce, jen aby už studenti mohli být v Akademii.  Přesto však s hrdostí konstatuje, že třída, kterou teď vede a která bude končit 21. 1. 2021, je zatím její nejlepší „dálkovou“ skupinou. Přesto, že studenty osobně nezná, udržuje s nimi živou a efektivní komunikaci na dálku. Díky jejímu úsilí a zájmu o tyto nové kolegy vykazuje skupina velmi dobré výsledky.

Ještě před koncem pracovní doby zajde Dagmar do sborovny, kde si překontroluje dokumentaci své třídy (foto 11) a vytiskne si došlé testy z penitenciaristiky. Písmo je miniaturní, ne vždy je text zřetelný. Dnes do 15 hodin stihne opravit a vyhodnotit jen část (foto 12). Zítra bude pokračovat.

*V pondělí 23. listopadu vykonalo služební zkoušku 25 příslušníků VS ČR.

** Doplňující pedagogické studium (DPS) je povinné pro všechny občanské zaměstnance pracující v přímém styku s vězněnými osobami (tzv. specialisty), kteří mají jiné vzdělání než pedagogické. Ve dnech 24. -25. 11. úspěšně ukončilo studium DPS 20 specialistů.

Part IX - One Working Day with…

Covid-19 pandemic has totally changed working days of the Academy teachers. Classrooms are closed, teachers stay at their computers. It is a strange world. Let´s spend Thursday 26 November with a teacher Capt. Dagmar Roztočilová (Photo 1).

6:20. Dagmar enters the school. She has been working for the Prison Service since 1996. Her husband and his father have also long experience with working in this field. In 2018, when Dagmar was a head of penitentiary department at Stráž pod Ralskem Prison, she decided to apply for the present job. She also cooperates with the Probation and Mediation Service and with NGOs. 

At the beginning of this week, Dagmar was a member of examination committees.  On Monday, 25 uniformed officers serving in prisons for three years took their professional exam. Only then they can get the permanent contract. On Tuesday, Dagmar joined the Academy Director and her colleague Capt. Renata Hečková to examine the graduates of the complementary course on pedagogy for educators who have not completed university pedagogy education. All exams are organized via skype in the times of pandemic (Photo 2).

Dagmar´s main activity for today is an on-line lecture. She also needs to go through unit assignments students of all initial courses are sending to her.

Dagmar checks her e-mail box and explains (Photo 3).

“I teach penology and prison administration (paper work) to new uniformed staff – prison and judicial guards; and penitentiaristics to new civilian treatment staff – educators, special pedagogues, psychologists or social workers. They all have to attend initial courses to acquire the most important skills they need not only for the final exam, but also for their professional practice.

Today, I am going to pay my attention mostly to civilian treatment attendants of the current initial courses. 

Last summer, when a decision came that the face-to-face training must be changed into the distance form, my colleague Capt. Lukáš Kozaczka and me prepared a range of e-learning material resources on penitentiaristics. At the same time, we developed standardized didactic tests. Two classes/groups containing 60 attendants who started their initial training on 26 October and graduate on 18 December, have to complete the didactic test in a certain time – between 18 November and 12 December. Successful completion of the test is one of the obligations before the students are accepted to the final exam.

Penitentiaristics is a fundamental subject. In the face-to-face form, it covers 66 hours (33 lessons). During the pandemic, I can offer my students only on-line lectures and consultations. I also administer unit assignments, which helps them acquire the subject matter.”

Dagmar reads an email of an attendant asking for the today´s lecture link. The current system states, that all students receive preliminary information at the beginning of their term. The lecture plan including the link is sent to prison HR officers prior each lecture. This must be a single case of poor communication transition. Dagmar immediately sends the link to the new educator.

8:00 Dagmar prepares for her lecture. The list of participants is used both for formal and informal purposes. Dagmar keeps records of each participant´s activities and development.  She gets ready material that is sent to the lecture participants via skype. On the basis of her previous experience, Dagmar does not believe that the participants will be very active. She guesses that the ratio between the questions put during a face-to-face lecture and an on-line lecture may be about 30:1.

8:45 Dagmar is on-line. Five minutes later the first participant logs in and the rest follow him. Dagmar puts their names to respective prisons. She checks if they understand the penitentiaristics study material and possibly need some explanations. Some new treatment employees work in shifts, they may work with up to 120 prisoners. They have little time to study at work and they have to study at home no matter their tiredness or home duties or care for children. Some would prefer to spend six weeks at the Academy and devote themselves to their studies only. Most of them say they are satisfied with the study material and with the communication with teachers. One participant assures he will send two assignments he has not completed in time. A few participants ask for “study days” at their prisons, but this is not in the competence of the Academy. This depends on the conditions different prisons can offer to their new staff training. It is not always possible for every employee to attend an online lecture even though they wish it.

9:02 An IT officer appears at the door and informs that one prison is solving technical problems and will be connected soon. And here they are on the screen. The last to log is the attendant who asked for the link in the morning.

9:09 Dagmar welcomes the participants. Today she delivers a lesson to 19 treatment staff members from ten Czech prisons.

The participants ask for more information about conditional release, the criteria for employment of prisoners and annulment of disciplinary sanctions imposed during imprisonment. Dagmar sends short paragraphs about the chosen topics, explains, uses examples from her experience, refers to previous lectures and to further contexts. She does her best to keep a dialogue with the participants, but the interaction is not easy mainly due to technical reasons (Photo 4).

11:00 Dagmar asks if the lecture was clear and briefly replies to the last question about extramural activities. She encourages the attendants to send their questions via email. She reminds of the study material access and informs about the next lecture. Finally she explains the procedure of final examination. She wishes all the participants good health and success in their new work and logs off at 11:05.

She takes a few minutes to take notes about lecture and its results. Then she gets class registers from the staffroom to put a record about the lecture in them (Photo 5) . Before noon, it is time to have lunch she brings from home.

Dagmar selects the most urgent task to do. Three classes/groups of new uniformed staff complete their initial course on 4 December. Dagmar needs to evaluate them and write the marks in the central database. A form teacher Capt. Michal Čechoň calls to find out why the final marks/grades for prison administration/paper work have not been administered for the class he is in charge of yet. Dagmar has repeatedly asked one of the students to send her three unit assignments or he will not be allowed to take the final examination. Fortunatelly, the student has presented his work a few minutes ago. Dagmar evaluates this homework and decides what the final mark/grade the student gets.

12:15 When Dagmar is to record the grades for prison administration in the central database, the computer does not work. Dagmar calls an IT officer for help. He advices restarting the computer (Photo 6).

In the meantime, Dagmar gets an inventory for the approaching stock taking as she is a chair of one of the inventory commissions of the Academy (Photo 7). There is a huge number of items she has to check and Dagmar considers her plan. When she gets back to her office, the computer is OK and the marks are immediately registered.

A few days ago, Dagmar studied e-learning material on information security within the Ministry of Justice. Now she sits the compulsory test. She submits it and gets “full points”. (Photo 8, 9). Dagmar is happy and she continues working on her remaining tasks. 

On her office desk, she keeps lists of students according their classes/groups and subjects she teaches (Photo 10). There are 148 lines with names, records and evaluation notes. Currently, she teaches 103 students of initial courses, but she has never met them.

All the students send her their homework assignments for the subjects Dagmar teaches. It takes a lot of time to assess all the papers and give written feedback including recommendations for improvement to each individual.

A part of Dagmar´s job duties is to be a form teacher. During a non-covid year, Dagmar is in charge of three initial training classes/groups of 24 new uniformed staff each. This year she has also been a form teacher for three times. Her current group involves 15 new guards.

She finds pedagogical documentation the most demanding. To administer days off, leaves and other permits is time consuming. During the pandemic, this part of form class work is not so big. The way of communication with the students she is in charge of differs a lot. A significant part of this responsibility takes place at the end of each course when the final assessment is conducted and certificates are printed.

Dagmar does not like the activities connected to her form-class duties, but she would accept them if only the students could be back in their classrooms. However, she is proud for her current group that complete their initial course on 21 January 2021. She does not know them personally but she keeps a live and effective on-line communication with them. Thanks to her efforts and care for her new prison colleagues, the group shows good study results.

Before she leaves the Academy today, Dagmar goes to the staffroom to check the pedagogical documents of her class. She also prints tests in penitentiaristics sent by new civilian attendants. She has hardly any time to read them today, so she will definitely focus on them tomorrow (Photo 11).

15:00 Dagmar locks her office door and leaves.

*On Monday 23 November, 25 prison uniformed officers completed their professional exam.

** Complementary pedagogy education is compulsory for all civilian treatment staff (so called treatment specialists) who have not completed university pedagogy education. On 24 and 25 November, 20 treatment specialists completed their complementary pedagogy course.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X