Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Náš seriál o pracovních dnech některých zaměstnanců Akademie v době pandemie vrcholí. V posledním dílu představíme ředitele Akademie vrchního radu plk. Ing. Františka Vlacha, MBA, LL.M, Ing-Paed IGIP.

Pokud se čtenář pozastaví nad všemi těmi tituly, pak vězte, že ředitel nepřetržitě studuje a brzy se bude pyšnit také titulem Ph.D. Nastoupil do Akademie v roce otevření nové budovy, jehož výročí jsme si připomněli v sérii článků 20 LET V ULICI MÁCHOVA.  Z učitele IT se postupně vypracoval na pozici ředitele. Za pět let působení v této funkci se Akademie jako vzdělávací instituce sledující a zavádějící nové evropské trendy výrazně zmodernizovala.  Nejvýraznějších změn jsme byli svědky letos. Ředitel se těší, že až se k nám vrátí studenti, novinky v Akademii ocení.

Ale teď už se soustřeďme na dnešní den – úterý 1. prosince 2020. Pan ředitel plk. František Vlach vstupuje do Akademie.  Je 6:20 h. Služba v recepci hlásí, že budova školy je v pořádku.

Ředitel pokračuje do své kanceláře (foto 1). Dnes je bohužel bez své asistentky, nechává tedy dveře mezi kancelářemi otevřené, aby měl kontrolu o tom, kdo přichází. Než se zapne počítač, stihne podepsat osvědčení (foto 2). Následuje rutina. Převléknout se do uniformy a přečíst e-maily. Pravidelný je také jeho telefonický hovor s náměstkem generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení vrchním státním radou brig. gen. Mgr. Simonem Michailidisem, MBA.  

V 7:15 h. se ředitel chystá předsedat komisi, která dnes zhodnotí znalosti příslušníků kurzu základní odborné přípravy.  Náhle přichází pověřený první zástupce ředitele plk. Mgr. Antonín Sůva a informuje, že došlo k technickým problémům s připojením na skype. Navíc vypadl poštovní program. Vedoucí IT Bc. Tomáš Větrovec řeší spojení se studenty a harmonogram zkoušek bude pravděpodobně narušen. První zástupce navrhuje, že nahradí ředitele v komisi.   Dnes zasedají tři zkušební komise, ale ředitel může pro tento den nečekaně změnit svůj plán.  

Je to pro  něj úleva, neboť se může plně věnovat náměstku generálního ředitele brig. gen. Simonu Michailidisovi, který přijíždí dnes ráno do Akademie, aby se na místě důkladně seznámil s průběhem on-line závěrečných zkoušek a zhodnotil kvalitu přípravy příslušníků na výkon služby. Současně projedná s ředitelem plán vzdělávacích aktivit na první čtvrtletí 2021 s ohledem na možný vývoj pandemické situace a predikovaná epidemiologická opatření vyhlašovaná vládou. V každém případě se v lednu ještě prezenční výuka neobnoví. Akademie bude pokračovat v distanční výuce, v on-line přednáškách a zkouškách.

Když vysoký manažer VS ČR v 10 hodin odjíždí, těsně se mine s Mgr. Květuší Slukovou, Ph.D., jednatelkou společnosti IVPP s.r.o. *. Jednání se týká spolupráce v oblasti profesní přípravy zaměstnanců VS ČR v programu MBA.  Odehrává se ve velmi přátelském tónu, neboť jednatelka IVPP má nejen dlouholetou zkušenost s prací ve vězeňství, ale také byla v minulosti, kdy byla zaměstnána v Akademii, kolegyní Františka Vlacha.

Další schůzka následuje v 10:40 h. V letošním roce se řediteli podařilo realizovat několik projektů oprav a rekonstrukcí. Jedním z nich je oprava posilovny, která slouží jak studentům, tak personálu Akademie. Přicházejí Jan Michalec z generálního ředitelství a Filip Kraemer - pracovník logistiky, aby projednali dokončení oprav a instalaci nových moderních fitness strojů, které mají dorazit v nejbližších dnech.   Všichni jsou s výsledkem jednání spokojeni (foto 3).

Rok 2020 byl pro Akademii výjimečný také z pohledu personálního, neboť došlo k výrazné generační obměně. Psycholog kpt. Mgr. Martin Antušák má mnohaleté zkušenosti s prací ve věznici jako občanský pracovník.  Musí však složit závěrečnou zkoušku, aby mohl vykonávat práci učitele v uniformě. Zkušební komise zasedla v 11:00 h. ve složení: ředitel Akademie plk. František Vlach, jeho pověřený první zástupce plk. Antonín Sůva a učitelka PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D. (foto 4).

Ve 12:00 h. ředitel  zahajuje schůzku k výstavbě jídelny, kterou se snaží vybudovat již pět let. Je to nekonečný boj na mnoha polích – organizačních, administrativních, finančních i komunikačních. Vedoucí oddělení logistiky Mgr. Dita Müllerová a její kolegyně Bc. Lenka Kohoutová nešťastně informují o dalším postupu na aktualizaci projektu investičního záměru. (foto 5, 6)

Je skutečně pro Akademii výhodnější, aby se posluchači, kterých může být v běžném provozu až 350 za den, stravovali v soukromém zařízení mimo Akademii? Kolik toto stravování stojí ročně a jak se ceny za jídla budou v blízké budoucnosti vyvíjet? Můžeme si být jisti, že firma nezkrachuje nebo nezmění majitele, který může přeměnit tuto jídelnu na drahou restauraci nebo naopak na nevyhovující kantýnu? Je možné zaručit stravování pro všechny studenty Akademie v některém jiném zařízení ve Stráži pod Ralskem? To jsou otázky, které si všichni kladou.

Na druhé straně je třeba zvážit, jaké by byly skutečné výhody jídelny postavené v areálu Akademie (foto 7).  V prvé řadě by se zde mohli stravovat nejen studenti a účastníci různých seminářů a konferencí, ale také personál Akademie nebo třeba zahraniční delegace. Jelikož by čas pro stravování nebyl omezen, mohla by se organizace výdeje jídel lépe přizpůsobovat výuce. V budoucnosti by Akademie nemusela řešit neočekávané a náhlé změny ve smlouvách se stravovací firmou a měla by stravování pod svou kontrolou. Akademie by zároveň mohla nabídnout několik míst pro zaměstnávání vězněných osob. Jednoduchým argumentem by však mohlo také být, že Akademie, jako organizační jednotka s celorepublikovou působností, je jediným zařízením Vězeňské služby, které nemá vlastní kuchyni. V každém případě si ředitel velmi přeje zlepšit podmínky pro vzdělávání i v oblasti stravování a my mu můžeme jen držet palce.

Před několika dny začal Advent, je tedy třeba připravit PF k zaslání tuzemským i zahraničním partnerským organizacím. Ředitel proto na 12:45 h. svolal oba své zástupce. Manažery vyfotí učitel kpt. Bc. Michal Čechoň, který pak kreativně fotografii zpracuje do novoročního přání (foto 8).

Ve 13:00 h. se ředitel se svým pověřeným prvním zástupcem plk. Mgr. Antonínem Sůvou a zástupkyní Ing. Inkou Mery přesunují do kanceláře ředitele, aby spolu probrali personální  záležitosti Akademie (foto 9).

Ředitel využívá půl hodinky, která zbývá do další schůzky, aby rychle prošel e-maily a odpověděl na ně. S potěšením se dozvídá, že poštou zaslaný dokument o spolupráci s Institutem vzdělávání Sboru vězeňské a justiční stráže dorazil do Nitry, a tudíž je cesta k rozvoji bilaterální práce otevřena. Pokud to situace příští rok dovolí, slovenští partneři by měli vykonat krátkou stáž v Akademii.

Ve 14:00 h. se dostaví Bc. Vladimír Kupec. Tento mnohaletý učitel s bohatými zkušenostmi ve vězeňství se před několika měsíci rozloučil s uniformou. Jako občanský pracovník na pozici učitele bude pracovat pouze do konce tohoto roku. Vladimír může být považován za jednoho z otců výcvikového centra, které se již připravuje k otevření. Jako člen projektového týmu navrhoval rozložení a vybavení místností, které budou sloužit pro praktický výcvik nových příslušníků. Budova bývalé školky se mění ve „cvičnou věznici“ umožňující simulaci různých činností příslušníků. Do konce roku budou ukončeny stavební úpravy včetně přilehlého areálu a budou následovat vnitřní práce (foto 10). V novém výcvikovém středisku Akademie, které se nachází jen pár kroků od školy, vznikne pozice správce. A tím bude Vladimír Kupec.  Než se ředitel opět oblékne do civilu, ještě se vrací ke svým e-mailům. Je 15:00 hodin, když ředitel spolu se svými několika kolegy, které veze autem domů, vychází z Akademie.

V této reportáži nebylo možné zachytit různorodost činností a úkolů spojených s funkcí ředitele jediného vzdělávacího střediska vězeňského personálu v ČR. V době pandemie například necestuje tolik jako obvykle. Mnohé pracovní schůzky a konference se odehrávají on-line stejně jako komunikace se zahraničními partnery. Řediteli je také líto, že protiepidemická opatření zabránila organizovat formální i neformální akce, jako je třeba Den učitelů nebo Den VS ČR. Je však optimistou a věří, že budoucnost ukáže všechna pozitiva, která každá krize nabízí pracovitým, usilovným, flexibilním a inovativním týmům.

*IVPP s.r.o. – Integrované vzdělávání pomáhajících profesí

Part X - One Working Day with…

Our series about working days of the Academy staff in the times of epidemic is coming to the end. The last part is devoted to the Academy Director high counsellor Col. Ing. František Vlach, MBA, LL.M, Ing-Paed IGIP.

If you find it odd to have so many titles, be informed that Director has never stopped studying and he will be proud to get his Ph.D. soon. He started to work at the Academy 20 years ago*. Gradually promoted from an IT teacher, he became Director five years ago. Under his management, the Academy has developed into a modern training institution. The most significant changes have taken place this year. Director is looking forward to the students to enjoy the novelties.

It is Tuesday 1 December 2020. Director František Vlach enters the Academy at 6:20.

He proceeds to his office (photo 1).  Today his administrative assistant is out of office, so he lets his door open. Before the computer starts working, Director signs a number of certificates (photo 2). His morning routine involves changing into his uniform, reading e-mails and a phone consultation with the Deputy Director General of the Czech Prison Service Brig.-Gen. Simon Michailidis, MBA.

When Director is getting ready for the final exam he is the committee chair at today, his First Deputy Col. Antonín Sůva appears at the door. There is a problem with the skype connection and outlook is not working either. The Head of IT Department Tomáš Větrovec needs time to restore the connection with the prisons. The examination schedule will most probably be disturbed. Antonín offers replacing Director at today´s exam. Director accepts it and changes his plans for today.

This new situation enables Director to devote his time to Deputy Director General Brig.-Gen. Simon Michailidis who comes to the Academy to learn about the organization of the final exams on the spot and analyse the quality of preparedness of new uniformed staff for their assignments at prisons. Brig.-Gen. Michailidis and Col. Vlach discuss the plan of educational activities for the first term of 2021. It is clear that the face-to-face form will not take place yet. Training must be kept in the distance form.

When the top manager leaves at 10:00, an executive of a company IVPP** arrives to discuss the cooperation in the field of prison staff education within the MBA programme. Květuše Sluková, Ph.D. worked for the Prison Service for a long time in the past. For a few years she was František´s colleague at the Academy. Their meeting takes place in a friendly atmosphere.

The next meeting starts at 10:40. This year, Director has successfully completed several projects of repairs and reconstructions. One of them is the renovation of a fitness room used by students and the Academy staff. Jan Michalec from the Headquarters and Filip Kraemer, a member of Logistics Department, come to consult the project completion as the ordered modern appliances are expected soon (photo 3).

2020 has been an exceptional year also from the HR point of view. Quite a few staff members retired, younger teachers have applied. A psychologist Capt. Martin Antušák with a long penitentiary experience has to pass a final exam to become a teacher – officer. The examination committee is led by Director (photo 4).

At 12:00 another meeting is called. This one is focused on the construction of an eating house, Director has been trying to build for five years. The Head of Logistics Department Dita Müllerová and her colleague Lenka Kohoutová look desperate when they inform about all the obstacles they come across. Getting a building permit in the Czech Republic is one of the hardest processes in Europe. In fact, it takes longer than in some African countries. Director is repeatedly asked for written explanations why it is important for the Academy – the only prison staff training centre in the Czech Republic – to have its own eating house including a kitchen (photo 5 – 7).

A few days ago, the season of Advent started. Director would like a teacher Michal Čechoň to create New Year´s Cards that will be sent to the Czech and foreign partner institutions. At 12:45 a photo-shoot is organized (photo 8).

At 13:00 Director and his two deputies, Col. Antonín Sůva and Ing. Inka Mery, discuss HR issues (photo 9).

There is about half an hour left for Director till another meeting starts, so he goes through his e-mails. He is glad to learn that the Agreement of Cooperation sent by post has reached the Institute of Education of the Slovak Prison and Guard Corps in Nitra. The document opens the door to the bilateral cooperation development. If the situation allows it, next year Slovak partners are expected for a short study visit at the Academy.

At 14:00 a teacher Vladimír Kupec comes to the Director´s office. Vladimír decided to resign and Director would like to offer him a new job. Vladimír can be considered one of the fathers of the new simulation centre of the Academy. The building will be opened soon and a custodian is needed. Vladimír accepts this responsibility (photo 10).

Before he leaves the Academy today, Director manages to write some more emails. At 15:00 Director and three of his colleagues he takes home in his car, finish their working day.

It is impossible to take a general portrait of Director´s working days. During the epidemic he does not travel as often as usual. Most of working meetings and conferences including international ones are run online. Director is sorry about formal and informal meetings with his colleagues that have had to be cancelled due to the pandemic. Teachers´ Day or the Czech Penitentiary Day could not be celebrated. But he believes that each crisis brings new opportunities and the efforts he and his team put in the Academy´s development will reveal when students are back at school.

 * https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/twenty-years-on-machova-street/

**http://www.ivpp.cz/

 

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X