Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Kpt. Bc. Michal Čechoň patří do mladší věkové kategorie učitelů, ale za 12 let své praxe v Akademii nasbíral mnoho zkušeností a uplatnil širokou škálu znalostí a dovedností. Je nejlépe kvalifikovaným učitelem v oblasti IT. Kromě výuky vězeňské administrativy, střeleb a pořadové přípravy několik let vykonával funkci tiskového mluvčího.

Je pondělí 19. října.  Michal má pružnou pracovní dobu a začátek a konec přizpůsobuje rozvrhu výuky a svým úkolům. Dnes přijel do práce v 8:30 h. a před sebou má dva hlavní úkoly: provést školení učitelů v souvislosti s využíváním funkcí Skype for Business a pokračovat na vytváření brožury o Akademii.

Přijel na kole a venku poprchává. Než se zaktualizuje počítač, převlékne se Michal do uniformy. Pak si ověří, že zatím ještě nepřišla data, která potřebuje pro dokončení výroby fotogalerie bývalých zaměstnanců Akademie, kterou následně bude instalovat na jedné z chodeb.

Pustí se do kancelářské práce. Jeho třída ZOP A 14 ukončila kurz a je třeba zkontrolovat veškerou pedagogickou dokumentaci (FOTO 1, 2). Vyškrtat, doplnit chybějící data, seřadit a nechat podepsat třídnici a třídní výkaz. Současně pracuje na dokumentaci pro nově nastoupenou třídu kurzu ZOP A 19. Ze svých poznámek přepisuje data do programu, ze kterého se později generuje osvědčení a vysvědčení k tisku. A ještě zkontrolovat údaje v Osvědčení o způsobilosti nových příslušníků, které je opravňuje k výkonu služby. Tento dokument podepisuje ředitel Akademie a Generální ředitel VS ČR. Všechna data ve všech dokumentech je nutné pečlivě zkontrolovat.

Michal koukne na hodinky. Je 9:10 h. Do schůzky s učiteli ještě zbývá trochu času. Rozhodne se chvíli pracovat na mapě prezentující spolupráci Akademie se zahraničními partnery (FOTO 3). Je to titěrná a zdlouhavá práce, která obnáší třeba přepis názvů do angličtiny, zakreslování šipek či miniaturní stínování. Finálním produktem bude plakát 165 cm x 205 cm velký, který zakryje prosklenou část ze vstupní haly do kantýny. Mapa bude vyrobena tak, aby ji bylo možné doplnit v případě uzavření dalších dohod o spolupráci.

Blíží se 10. hodina. Je třeba se přemístit do velké počítačové učebny, kam se dostaví učitelé, kteří potřebují absolvovat školení o využívání Skype for Business pro živou on-line výuku.

Čtenář se může domnívat, že připravit školení pro učitele nemůže být nijak náročné. Pojďme se vrátit v čase. V pátek 16. října na 8:30 h. byla naplánována pracovní schůzka ve velké místnosti s počítači, na kterou zástupce pedagogického oddělení mjr. Mgr. Adam Klimša pozval nejen Michala Čechoně, ale také IT odborníky Bc. Tomáše Větrovce a Bc. Tomáše Kapuciána, DiS. Začátek schůzky byl o půl hodiny posunut, protože Tomáš Větrovec byl odvolán k řediteli Akademie. Mezitím se do místnosti dostavili ještě jiní dva učitelé a společně se zástupcem vedoucího a s Michalem řešili on-line komunikaci mezi učiteli a zajímali se o změny metod distanční výuky. Jakmile se dostavili pracovníci IT, příprava na pondělní školení mohla začít (FOTO 4). Několik desítek minut zabrala instalace programu. Michal, Tomáš a Adam testovali audio-vizuální spojení se studenty, přepínání konverzací, spouštění prezentací, zvětšování a zmenšování plochy obrazovky, nastavení ukazatele myši, náhled učitele na monitoru, sdílení obrazovek, čitelnost textu Powerpointu a Wordu či funkce hlasování.  Konzultovali možnost využívání plátna, potřebu využívání dvou monitorů současně, umístění počítače učitele v souvislosti s pozadím, aby nedošlo ke zhoršenému přenosu obrazu živé on-line lekce. Přemýšleli o případném pohybu učitele před plátnem jako tabulí a nasměrování kamery. Hovořili o tom, jakým způsobem instruovat studenty k využívání konkrétních funkcí programu, povolení či nepovolení stahovat dokumenty a některé aspekty interaktivní výuky on-line.

Na základě této páteční schůzky je Michal připraven řídit dnešní školení. V 9:35 h. zapíná v učebně topení a počítače a chystá si dokumenty na plochu (FOTO 5). V 10:00 h. jsou již všichni přítomni. Schůzku zahajuje ředitel Akademie, který informuje o epidemické situaci a zdůrazňuje důležitost dodržování hygienických nařízení (FOTO 6). Poté přichází krátká instrukce vedoucího pedagogického oddělení. V 10:10 h. začíná samotné školení (FOTO 7). Michal vysvětlí učitelům jak pracovat s programem Skype for Business při živé on-line výuce. Ukazuje, jak vypadá obrazovka učitele a co přesně vidí student. Předvádí, jaké jsou výhody a nevýhody přepínání prezentace z pracovní plochy na prezentaci programů. Upozorňuje, že je třeba myslet na pozadí za počítačem v kanceláři. Odpovídá na dotazy učitelů týkající se například počtu kamer, které se mohou zobrazit na obrazovce, nahrávání přednášky, interakce se studenty formou chatu a další. Oficiálně je schůzka ukončena v 11:00 h. Michal se však ještě individuálně věnuje několika učitelům, kteří si chtějí program prakticky vyzkoušet (FOTO 8, 9). Povinnou přestávku na oběd si udělá v 11:45 h.

Ve 12:15 h. se Michal pouští do aktualizace otázek ke služebním zkouškám. Do testů se musí promítnout změna výrazu Evropská rada na Rada EU. Je to zdánlivá maličkost, ale Akademie ručí za správnost veškerých výukových materiálů.

Ve 12:40 h. přichází kolega PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D., s finálním návrhem brožury o Akademii (FOTO 10). Na Michalovi je grafická úprava více než čtyřiceti stránek. Oba kolegové diskutují téměř tři čtvrtě hodiny o zdánlivých drobnostech, které však mohou výrazně ovlivnit tištěnou verzi (FOTO 11). Musí být zvoleny přesné barvy dle číselných kódů, zohledněny barevné preference ředitele Akademie, text a obrázky musí zařezávat. Na to se bude muset Michal velice soustředit a nesmí opomenout žádný detail (FOTO 12).

Blíží se 16. hodina, když jde Michal do sborovny vytisknout vzorovou ukázku brožury pro ředitele Akademie (FOTO 13). Teď ji ještě musí zkompletovat a bude připravena k odevzdání k posouzení (FOTO 14).

Dnes se Michalovi podařilo dva hlavní úkoly splnit. Zítra se mimo jiné bude věnovat individuálně učitelům, kteří narazili na problémy při testování Skype. Když zavírá dveře kanceláře, je 17 hodin.

Part III- One Working Day with…

Capt. Michal Čechoň represents the younger group of Academy teachers but he has gained a lot of experience and demonstrated a wide range of skills since he started to work at the Academy 12 years ago. He is the most qualified teacher in the field of IT. He is a teacher of prison documentation, shooting and military drill. He also acted as a spokesperson for a few years.

It is Monday 19 October.  He works flexitime. Today he comes at 8:30. Michal has two main tasks to do: to deliver a lecture on Skype for Business functions to the teachers; and to work on the development of a brochure about the Academy.

Michal comes by bike and it is drizzling. Before his PC opens, he puts on a uniform. He checks his emails. The data he needs to finish a photo gallery of former Academy employees have not arrived yet.  He hopes to install the gallery on a corridor soon. 

He has some paper work to do.  Michal is a “class master”. His initial training uniformed students (group A 14) have completed their course. The class register and all records shall be checked before they are signed by the superiors (FOTO 1, 2) . Then he continues with the class register of a running course  (group A 19). He transfers data from his written notes in the PC programme that generates different certificates for printing. Finally he checks all the data in Certificates of approval of new uniformed staff which permits them to perform their service duties independently.  This document is signed by the Academy Director and by the Director General of the Prison Service of the Czech Republic.  

Michal has a look at his watch. It is 9:10. There is a little time left till his lecture starts. He decides to work on a map presenting the Academy´s cooperation with foreign partners. The desired product will be a poster size 165 cm x 205 cm. (FOTO 3)

When 10:00 approaches, Michal is about to move to the large PC classroom where the lecture for teachers is held. Michal had a preparatory meeting with Deputy Head of Pedagogy Department and IT specialists last Friday (FOTO 4) and he is ready to instruct his colleagues properly (FOTO 5).

10:00. Academy Director Col. František Vlach opens the meeting and informs the participants about the crisis Covid situation (FOTO 6). After that, Head of Pedagogy Department Col. PhDr. Pavel Hegr gives more details. At 10:10,  Michal starts his lecture (FOTO 7). He explains how to use Skype for Business for live online lessons. He shows the screen of the teacher and the screen of the student at the same time. He talks about the advantages and disadvantages of switching from the desktop to the programme presentation. He highlights the importance of the proper position of the computer with respect to satisfactory visibility to the lesson attendees. He answers the teachers´ questions regarding for example the number of cameras on the screen, recording, interaction with students in the form of chat and others. The meeting officially ends at 11:00, but Michal stays in the classroom with a few teachers who want to learn to use the programme individually (FOTO 8, 9). He takes his lunch break at 11:45.

12:15. One of Michal´s minor tasks today is to amend some service exam questions.  (For the explanation of “service exam” go to part I of the series). The Academy guarantees full and proper versions of all educational material.

12:40. A teacher Lubomír Bajcura, Ph.D. brings a final version of a brochure about the Academy. (FOTO 10) Both colleagues discuss graphic details and the Director´s requirements for nearly 45 minutes (FOTO 11). After that Michal begins to work on the graphics design editing (FOTO 12). Any missed out detail can have a negative effect on the printed brochure quality.

It is nearly 16:00 when Michal goes to the teachers´ room to print a sample of the brochure (FOTO 13). After it is completed he is prepared to present it to the Academy Director (FOTO 14).

Michal has succeeded to meet his todays´ tasks. Tomorrow, he has several individual consultations with teachers who need some more assistance to learn the new programme.

17:00. Michal locks the office door and leaves for home.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X