Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Na pozici vedoucího oddělení byl plk. PhDr. Pavel Hegr pověřen teprve před čtrnácti dny. Všechny činnosti spojené s touto funkcí jsou však pro něj důvěrně známé. Dnes, ve středu 14. října, přijíždí do Akademie před 6 hodinou. Spěchá. V těchto dnech je členem zkušební komise a musí se věnovat ještě jiným důležitým činnostem. Včera také dostal urgentní úkoly k řešení.

Rychlý pohled do ETŘ a kontrola úkolů učitelů. Ulehčeně si oddechl, že všichni zodpovědně svá zadání plní. Proběhnout e-maily a reagovat na podstatné. Nesmí zapomenout zaslat požadavek na doplnění zbrojního materiálu učitelům střeleb. Po krátké půlhodince běží do přízemí pro kávu z automatu. Chvilka soustředění a rozplánování činností na první část pracovního dne.

V 7:00 h. zapíná Pavel Hegr počítač v místnosti, kde budou probíhat on-line závěrečné zkoušky nových specialistů – psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků. Za chvíli přichází další člen zkušební komise, učitel kpt. Mgr. Lukáš Kozaczka. Chvíli, která zbývá do technického spojení s první věznicí, využívá vedoucí oddělení k tomu, aby seznámil kolegu s včerejšími rozhodnutími týkajícími se poslední verze systému on-line výuky. Konzultují změny v učebních textech a v systému rozvrhů kurzů základní odborné přípravy do týdenních vzdělávacích bloků.

Mezitím se hlásí čtyři studenti z první ze tří věznic, a to Valdice. Předseda komise Pavel Hegr je krátce obeznámí s průběhem zkoušek. V 7:20 h. předstupuje první zkoušený. Plukovník představuje komisi a vyzývá studenta, aby zvolil číslo otázky. Nový kolega vybírá číslo 20. Pavel Hegr zasílá obratem přes skype znění otázky. Zkoušený otázku vytiskne, nahlas přečte a potvrdí, že otázce rozumí. Teď bude mít maximálně 20 minut času na přípravu, která probíhá pod dozorem určeného zaměstnance věznice. Nyní se na obrazovce objeví další zkoušený a vybírá otázku 3. Takto bude komise pokračovat postupně s dalšími pěti studenty. Ukončení dnešního zkušebního dne je plánováno nejpozději na 11:30 h.

V mezičase, kdy se první dva studenti připravují, pokračuje konzultace vedoucího s pedagogem. K přípravě a zavedení nového systému on-line výuky bude třeba zorganizovat setkání učitelů. Nejefektivnější by bylo svolat k této věci poradu. Současná protiepidemická opatření však nedovolují setkání dvaceti osob na jednom místě. Pavel tedy bude muset učitele rozdělit do skupin dle předmětů a najít ve svém nabitém rozvrhu čas na několik schůzek, které se musejí uskutečnit co nejrychleji.

Do zkušební místnosti vchází poslední člen komise učitel PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D. V 7:45 h. začíná první student odpovídat na zadané otázky. Studenti jsou připraveni a zkoušky probíhají plynule. V 8:50 h. gratuluje komise úspěšným kolegům z Věznice Valdice. Než se připojí Věznice Pardubice, může si komise udělat krátkou přestávku. Pavel Hegr však využívá tuto chvíli na rychlou kontrolu e-mailů. Následně projíždí databázi otázek ze všech předmětů základní odborné přípravy a upravuje ji.

V 9:15 h. se ostatní členové komise vracejí a všichni se soustředěně začínají věnovat dalším zkoušeným. V 10 hodin se ke komisi připojuje učitel psychologie kpt. Mgr. Martin Antušák, který přešel z vězeňské praxe do Akademie teprve před měsícem. Potřebuje získat zkušenosti s průběhem zkoušek.

Během přípravy poslední studentky – psycholožky z Věznice Ostrava, se celý tým pedagogů vrací k souborům otázek v testech základní odborné přípravy. Společně konzultují některé detaily a provádějí menší úpravy. Studentka zahajuje svou zkoušku v 11:05 h. a v 11:30 h. spolu s ní končí celý dnešní zkušební den.

Pavel Hegr si udělá povinnou půlhodinovou přestávku na oběd. Následně poskytuje telefonické informace k realizaci ostrých školních střeleb příslušníkům, kteří v době pandemie dostali za úkol tuto část výuky provést ve věznicích. V 12:15 h. běží Pavel na krátké setkání s učiteli střeleckého výcviku.

Zpět do kanceláře. Vyplnění formuláře přehledu materiálu pro střelbu a donucovacích prostředků na další kalendářní rok vyžaduje plnou soustředěnost. Jde o tisíce nábojů a desítky pout, poutacích opasků a dalších položek. Nesmí se udělat chyba. Ještě jednou pročíst dopis, ve kterém je stanoveno, jak přesně s formulářem nakládat. Zaslat přes ETŘ. Zajistit razítka a podpisy vedení na originál.

Blíží se schůzka s Pavlovým zástupcem mjr. Mgr. Adamem Klimšou a vedoucím IT oddělení Bc. Tomášem Větrovcem, která je plánována na 13:15 h. Schůzka je rozdělena do tří bodů. V první části proběhne konzultace týkající se problematiky GDPR v souvislosti s daty studentů. Druhá hlavní část je věnována včerejšímu požadavku z Generálního ředitelství na zahájení živé on-line výuky v přesně specifikovaném režimu. Vedoucí pedagogického oddělení vysvětluje, jaký je jeho záměr. Jedná se o počty studentů ve skupině a sestavení skupin, hodinovou dotaci předmětů a jejich logické seřazení, ale také třeba o úvazky učitelů, krizové řešení pro případnou nemoc učitelů, organizační a technické podmínky, administrativní zabezpečení. Nesmí být opomenuto školení učitelů pro samostatnou práci on-line. Je třeba se zabývat složitými otázkami týkajícími se spolupráce s věznicemi zejména po technické stránce, přidělení či aktivace licencí a tak dále. Poslední část schůzky je zaměřena na služební zkoušky, které v době pandemie musejí být vykonávány on-line. Pavel navrhuje schéma, Adam jej bude rozpracovávat tak, aby vše bylo v souladu se zákonem. Na konečné podobě se bude podílet tým učitelů. Kolegové se dohodnou na dalším postupu a Pavel Hegr poděkuje za spolupráci a schůzku ukončí. Ze školy dnes odchází v 14:30 h.

Plk. PhDr. Pavel Hegr pracuje v Akademii od roku 2008 postupně jako učitel, zástupce vedoucího a nyní vedoucí pedagogického oddělení. Titul PhDr. získal v roce 2016 na Karlově univerzitě. Jeho práce se týkala sebeobrany v ozbrojených složkách.  Bydlí se svou rodinou ve třicet kilometrů vzdálené vesnici. Má dva školou povinné syny.

Part I - One working day with…

Col. PhDr. Pavel Hegr became Head of Pedagogy Department two weeks ago but he is familiar with all duties and responsibilities required to perform the job.  It is Wednesday 14th October.

6:00. Pavel arrives at the Academy. He is in a hurry. Today, he is the chairman of the examination committee and he has a lot of other tasks to do.

Quick check of the intranet information system and teachers´ tasks. He is satisfied with the progress. Pavel reads e-mails and responds to the most urgent ones. In half an hour, he hurries to the vendor machine for some coffee. He takes a moment to concentrate on the first part of his working day plan.

7:00. Pavel is in a classroom where the on-line examinations are organized. New treatment specialists – psychologists, social workers, special pedagogues – will be connected via Skype for Business in a few minutes.  A teacher Capt. Lukáš Kozaczka joins Pavel and they discuss new management´s decisions on the distance education system.

In the meantime, four students from Valdice prison appear on the screen. Pavel gives them instructions on the examination organization. At 7:20, the first student selects a question number. Pavel immediately sends him full text of the question number 20. The student prints the document, reads the tasks and confirms he understands the question. Each student has 20 minutes to get ready for their oral exam. They are supervised by a designated prison officer. 

While the first two students are preparing, Pavel and Lukáš continue their discussion about the implementation of the new on-line education system. Meeting of all teachers would be most effective, but does not seem possible because of the Covid restrictions.

The last examination committee member, teacher Lubomír Bajcura, Ph.D. comes at 7:45 and the first student can start his exam. All students are prepared well and at 8.50 the teachers congratulate new Valdice prison colleagues on successfully completing of their initial studies.

A short break follows but Pavel reads emails and checks the updated database of tests of initial training subjects.  There are lots of changes at the times of Covid-19, which influence the organization of educational processes including testing.

9:15. The two committee members return to test the remaining students´ knowledge. There are three more examinees in two other prisons waiting for their questions.   At 10:00, a new teacher Capt. Martin Antušák joins them. He needs to get experience with the examination organization. The examination day finishes at 11:30.

Pavel takes a compulsory half-hour lunch break. After that, he has a call from one of the prison officers responsible for shooting training in prison settings in the times of pandemic and Pavel gives him some specific instructions.

12:15. Pavel has a meeting with the Academy teachers of shooting training.

Back to the office. To fill in the request form for shooting material and means of restraint for the next year requires Pavel´s full concentration. No mistake is allowed. Then he asks for the stamp and the Director´s signature.

13:15. Pavel meets his deputy Maj. Adam Klimša and Head of IT Department Tomáš Větrovec. The meeting has three targets. The first part is devoted to GDPR issues in connection with the students´ personal data.  The second part focuses on the request that came from the Headquarters yesterday. It is necessary to start live online lessons within a precisely defined system of initial distance education. Pavel explains his ideas regarding the number of students in groups; number of hours of each subject; teachers´ new duties and crisis management in case some teachers get ill; organizational and technical conditions and administrative issues.  Teachers should receive schooling on the software they need to use for their live online lessons. It is also important to cooperate with the prisons. The last part of the meeting concerns service exams all uniformed officers have to pass after their three year service period. On the basis of the service exam, they get unlimited term employment contracts. Service exams have to be also transformed into the online form. Pavel proposes a scheme; Adam will work on it in compliance with the law. The final shape will be done by a team of teachers. Pavel thanks his colleagues for their contributions. The meeting is over.

Pavel leaves the Academy at 14:30 today.

Col. PhDr. Pavel Hegr has been working at the Academy since 2008. He started as a teacher, later he became Deputy Head of Pedagogy Department and now he is Head of Pedagogy Department. He received his PhDr. at the Charles University. He lives with his wife and two young sons in a village 30 km from the Academy. 

 

 

Sdílet článek

Facebook
Twitter