Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vstupuje do budovy. Je úterý 13. října 5:55. PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D., dojíždí do práce z čtyřicet km vzdáleného města. Je nejdéle pracující učitelkou Akademie, kam nastoupila před 24 lety. Před necelým rokem ukončila služební poměr, takže se již nepřevléká do uniformy.

Zapíná počítač a než se otevře, uvaří si čaj (FOTO 1). V běžném režimu se striktně řídí stanoveným rozvrhem, a pokud neučí, pracuje na různých větších či menších vzdělávacích projektech. V době, kdy pandemie tak zásadně ovlivnila chod Akademie, je to jiné. Dnes má Jana dva hlavní úkoly: zajistit plynulý chod webináře „Standardy sociální práce“ a poskytnout odbornou konzultaci novému kolegovi. Je však připravena na to, že mohou přijít i jiná zadání a situace.

Je 6:10 h. Jana Paukertová začíná číst e-maily od svých studentů a odpovídat na ně. Studenti se hlavně zajímají o to, jak se připravit na testy. Učitelka jim zasílá ukázky, jak testy mohou vypadat. Dnes studenti nežádají o konzultace, ale to se během příštích dnů změní.

Blíží se sedmá hodina a je třeba připravit vše pro hladký průběh webináře pro sociální pracovníky. Vyzvednout klíče od učebny, zkontrolovat, zda jsou k dispozici dezinfekční prostředky, vyvětrat, zajistit techniku (FOTO 2). V improvizované místnosti, kterou teď obsadila jedna z asistentek pedagogického oddělení, vyzvedává povinnou dokumentaci (FOTO 3). Tisk trvá několik minut, dohledávají se změny. Někteří účastníci jsou nemocní, budou tedy muset webinář absolvovat v náhradním termínu. Stálé změny režimu obecně nepřispívají k efektivitě práce. Náhlá změna třídy vyžaduje několik organizačních telefonátů, aby vše fungovalo. Naštěstí je spolupráce s logistikou a IT oddělením rychlá a účinná.

Následuje delší telefonát s kolegyní, která je za chod webinářů spoluzodpovědná. Řeší se systém komunikace. Někteří povolaní sociální pracovníci se se svými dotazy obracejí na metodičku generálního ředitelství, nikoli přímo na Akademii. Komunikace se tak stává „řetězovou“, a proto se mohou častěji objevit komunikační šumy. Bylo by dobré toto nějak vyřešit.

Před osmou hodinou přijíždí externí lektorka, nechává si změřit teplotu a jde podepsat smlouvu. Mezitím Jana Paukertová a pracovníci IT pracují na spojení s věznicemi (FOTO 4).  Akademie používá pro veškerou e-komunikaci včetně výuky platformu SKYPE FOR BUSINESS. Postupně se hlásí 56 účastníků celkem z 18 věznic. Spojení není vždy hladké. V některých věznicích budou účastníci v jedné školicí místnosti (FOTO 5, 6, 7)., v jiných se připojují individuálně z několika kanceláří. Jana zodpovědně provádí kontrolu účastníků a zjišťuje, že ještě několik z nich onemocnělo včera a jeden je v karanténě. V 9:07 h. může Jana Paukertová účastníky oficiálně přivítat a předat místo lektorce (FOTO 8).  Je načase, protože pracovníci IT jsou telefonicky urgováni pro zajištění jiných úkolů.

Nyní je potřeba zajistit tisk osvědčení pro dnešní absolventy.  Jana hlásí změny asistentce pedagogického oddělení a kontroluje veškeré údaje. Finální seznam a osvědčení musí donést lektorce k podpisu. Následně podepíše osvědčení ředitel Akademie.

Do desáté zbývá ještě několik minut, které učitelka věnuje e-mailové komunikaci se svými studenty. V 10 h. začíná plánovaná konzultace s novým učitelem psychologie kpt. Mgr. Martinem Antušákem. (FOTO 9). Jde o první schůzku věnovanou návrhu změn obsahu, tematického plánu a využití moderních metod a prostředků ve výuce forenzní psychologie v kurzech základní odborné přípravy pro občanské zaměstnance, kteří vstupují do věznic na pozice jako psycholog, speciální pedagog, terapeut, vychovatel, učitel nebo kaplan. Tito specialisté mají vysokoškolské vzdělání v daném oboru, ale potřebují se připravit na specifika práce ve vězeňském prostředí. Jana předkládá Martinovi svůj návrh a diskutují o podrobnostech. Asi v půl jedenácté přichází mjr. Mgr. Adam Klimša, zástupce vedoucího pedagogického oddělení, který se zajímá o to, jakým směrem se budou změny výuky forenzní psychologie ubírat. V 11:05 h. se všichni rozcházejí s tím, že další schůzka bude následovat v nejbližším možném termínu.

Jana vyřídí další rychlý telefonát týkající se organizačního zabezpečení dnešního webináře a po cestě pro oběd, který je dovážen z Věznice Stráž pod Ralskem, se zastaví ve třídě zkontrolovat, jak webinář pokračuje. Zjišťuje, že webináře se účastní ještě jeden pracovník, který ráno dorazil později od lékaře. Znovu se tedy opravuje prezenční listina a tiskne se osvědčení. Když si Jana Paukertová konečně dělá přestávku na oběd, je 12:05 h.

Než se začne učitelka věnovat opravám závěrečných testů z psychologie, které v termínu od 7. do 27. října mají za úkol zpracovat a zaslat noví příslušníci, seběhne o patro níže do skladu kancelářských potřeb, kde si vyzvedne několik maličkostí (FOTO 10).  Ve 12:45 h. konečně zasedá k testům. Má v této chvíli na starosti dvě třídy základní odborné přípravy typu A (noví příslušníci) a dnes přišlo 6 dokumentů, které si Jana vytiskne (FOTO 11) a opraví. Hodnocení zasílá obratem studentům e-mailem.

Ve 13:30 h. se dostává k následujícímu úkolu, a to zpracování dalších variant testů z předmětu psychologie (FOTO 12). Úkol je třeba splnit do 16. října. Jana Paukertová doufá, že zítra nahlásí splnění úkolu.

O hodinu později běží Jana do třídy, kde bude za chvíli končit webinář. PaedDr. Jana Paukertová Ph.D., se kterou jsme dnes strávili celý den, získává zpětnou vazbu od lektorky, aby po ukončení projektu na přelomu roku mohla provést analýzu. Loučí se s lektorkou, zamyká třídu.

Nyní ještě píše na helpdesk žádost o vytištění vysvědčení pro třídu základní odborné přípravy typu B2 (občanských zaměstnanců – specialistů) a tiskne jejich třídní výkaz.  Z budovy Akademie dnes odchází v 15:10 h.

Part II – One Working Day with…

Tuesday 13 October. At 5:55 Jana Paukertová, Ph.D. arrives at the Academy. It is 40 km from her home to work. She has been working at the Academy for 24 years. She is a teacher. During the pandemic, she cannot give face-to-face lessons. Today, she has two main tasks: to support the webinar “Social work standards” and to consult her ideas with her new colleague. However, there are other tasks to come.

6:10. Jana reads and answers her students´ emails (PHOTO 1). They want to know how to get ready for their tests. Jana can send them test examples. In a few days, students will ask for consultations.   

7:00. To prepare everything for the webinar, Jana has to get the key, check the classroom and the computer (PHOTO 2). She meets an administrative assistant to find out if all applicants can attend today (PHOTO 3). Those who are ill will have to attend this compulsory webinar next time. To print all webinar documentation takes some time. Continuous changes of the regimes do not have good effects on the work efficiency. Fortunately, the cooperation with Logistics and IT departments is good.

8:00. The external lecturer is coming. Jana and two IT specialists are working on the online connection with the total number of 56 participants from 18 prison facilities (PHOTO 4 - 7).  The Academy uses Skype for Business platform for all educational programmes.

9:00. The registration has been done.  Jana welcomes the participants and gives the floor to the lecturer (PHOTO 8). She has to check if the certificates contain correct data. Certificates will be signed by the lecturer and the Academy Director.

10:00. The meeting with Jana´s colleague begins (PHOTO 9). Capt. Martin Antušák is a new teacher of psychology.  They are going to consult changes of the content, order of topics, innovative methods and modern forms of the subject of forensic psychology for new treatment specialists. Prison psychologists, special pedagogues, therapists, teachers and chaplains completed university studies but they need to get ready for the prison environment. Jana introduces her ideas to Martin. They are discussing them when Deputy Head of Pedagogy Department Maj. Adam Klimša appears. He is interested in their planning for the near future.  The meeting finishes at 11:00 but they agree that other meetings will follow soon.  

Another hour is devoted to support the webinar properly. Some changes have occurred and another certificate has to be printed.

12:00. Jana has lunch provided by the nearest prison.

12:30. Jana gets some office supplies from the stockroom (PHOTO 10).  After that, she prints her students´ tests (PHOTO 11) and assesses them. She immediately informs the students about their results by email.

13:30. Jana starts working on a set of new test on psychology (PHOTO 12).  She hopes to complete this task tomorrow.

14:30. She meets the webinar lecturer to get her feedback. When the external lecturer leaves, Jana sends a request for printing of the documentation and certificates for a group of new treatment specialists she is the leader/teacher of.

15:10. Jana leaves the Academy.

 

Sdílet článek

Facebook
Twitter