Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Vězeňská služba ČR – Věznice Břeclav
P. O. BOX 74
690 02 Břeclav

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vězeňská služba ČR – Věznice Břeclav
Za Bankou 3
690 02 Břeclav

Adresa Věznice Břeclav – objekt Poštorná
Hraniční 1303/223
691 41 Břeclav

Úřední hodiny:

Pondělí:           8:00 – 13:00

Středa:             9:00 – 14:00

Úprava úředních hodin pro veřejnost ode dne 12. 10. 2020 dle usnesení vlády č. 994/2020.

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání a je konáno ve Věznici Břeclav, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo
e-mailem na mmichalicova@vez.brv.justice.cz.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.

Telefonní čísla

Telefonní ústředna: +420 519 368 111

Faxová čísla

Sekretariát: +420 519 368 108

Kontakt pro obhájce a advokáty

519 368 140;    519 368 143;     519 368 144

 

Adresa elektronické podatelny

  • Pro kvalifikovaná podání slouží pouze elektronická podatelna GŘ VS ČR: e-podatelna@grvs.justice.cz.
  • Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů ve Vězeňské službě České republiky naleznete zde.

ID datové schránky

bc3d4sb

Bankovní spojení

ČNB 1036881/0710

ČNB 6015-1036881/0710 – účet pro zasílání finančních prostředků vězněným osobám

4948571359/0800 – číslo účtu pro nabití telefonní karty vězněným osobám, jako variabilní symbol uveďte osmimístný číselný přihlašovací kód uvedený na kartě, zaslaná částka nesmí překročit 2000,- Kč, kredit bude navýšen nejpozději do 5 pracovních dní po připsání platby na účet provozovatele BVfon
Pro zasílání ze zahraničí: IBAN – CZ04 0800 0000 0049 4857 1359, BIC (SWIFT) – GIBACZPX

Další kontakty

Ředitel věznice
Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan Havránek

email: mmichalicova@vez.brv.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 519 368 105

1. zástupce ředitele věznice
Rada
plk. Mgr. Vratislav Gála

email: mmichalicova@vez.brv.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 519 368 105

Zástupce ředitele věznice
Mgr. Bc. Miroslav Petrjánoš, MBA

email: mmichalicova@vez.brv.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 519 368 105

Asistentka ředitele, kontaktní osoba pro styk s veřejností a tisková mluvčí věznice
Bc. Martina Michalicová

email: mmichalicova@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 105, 778 773 886

Právník
Mgr. Bc. Miroslav Vodák

email: mvodak@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 105

Vedoucí oddělení personálního
Mgr. Jana Žilková, DiS.

email: jzilkova@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 120

Vedoucí oddělení správního
Mgr. Milan Skoumal

email: mskoumal@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 140

Bezpečnostní a požární technik
Ing. Jan Štefek

email: jstefek@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 106

Vedoucí oddělení prevence a stížností
mjr. Bc. Josef Bartošík

email: jbartosik@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 110

Vedoucí oddělení vězeňské stráže
mjr. Mgr. Milan Klíčník

email: mklicnik@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 160

Vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu
mjr. Mgr. Vladimír Janečka

email: vjanecka@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 130

Kaplan
Mgr. Daniel Blažek

email: dblazek@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 139

Vedoucí oddělení logistiky
Bc. Ivana Mišicáková

email: imisicakova@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 210

Vedoucí oddělení ekonomického
Mgr. Ivana Nekardová

email: inekardova@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 230

Vedoucí oddělení informatiky
Ing. Lubomír Sítek

email: lsitek@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 240

Vedoucí lékař zdravotnického střediska
MUDr. Miroslav Pollák

email: mpollak@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 190

Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob
Ing. Elena Juricová

email: ejuricova@vez.brv.justice.cz

tel.: 519 368 150