Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nejvíce pracujících vězňů je tradičně zaměstnáno v režii věznice. Největší procento z nich tvoří kuchaři, dále jsou to pracovníci údržby, úklidáři, skladníci a obsluha kotelny. Odsouzení, kteří splňují všechny požadované podmínky a jsou schváleni zařazovací komisí věznice, jsou rovněž zaměstnáváni u podnikatelských subjektů v Břeclavi a okolí. Ve věznici je zřízeno též středisko hospodářské činnosti.

Vzdělávání

Vzdělávání odsouzených je ve věznici organizováno speciálními pedagogy. V rámci programů zacházení, které představují soubor pracovních, vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit mají odsouzení možnost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas v některém ze zájmových kroužků. Největší zájem je o kondiční posilování, kterému slouží dobře vybavená místnost pro kondiční cvičení, dále pak o počítačový kroužek, kde je k dispozici řada vzdělávacích programů na CD. Někteří odsouzení se věnují samostudiu cizích jazyků, zejména jazyku anglickému a německému. Funguje také například kroužek akvaristický, zeměpisný, hudební. Ve věznici je také velmi dobře a kvalitně vybavená knihovna. Převážnou část knižního fondu tvoří beletrie, ale utěšeně narůstá také fond odborné literatury.

Nabídka zaměstnávání vězněných osob

Vážení podnikatelé, 

Vězeňská služba ČR, Věznice Břeclav, nabízí možnost zaměstnat odsouzené muže, kteří vykonávají trest odnětí svobody ve Věznici Břeclav. Jedná se o odsouzené, kteří spáchali méně závažné trestné činy a kteří jsou současně vhodní pro pracovní zařazení i mimo věznici. 

Odsouzení se mohou uplatnit zejména jako pomocní pracovníci, manipulační dělníci, uklízeči, údržbáři či pracovníci v zemědělské výrobě, tedy zejména jako nekvalifikovaná pracovní síla. Pokud je odsouzený zařazen na práci, kde je potřebné například vyučení v oboru či jiné vzdělání, pak jako kvalifikovaná pracovní síla. Odměňování odsouzených se řídí nařízením vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody.

Některé aspekty zaměstnávání vězněných osob

  1. Věznice zajišťuje kompletní mzdovou agendu.
  2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za odsouzené odvádí věznice.
  3. Firma nehradí nemocenskou, dovolenou, státní svátky, odchodné, pokud odsouzený nepracuje.
  4. Pracovní doba a přestávky v práci se řídí zákoníkem práce.
  5. Firma se zavazuje plnit povinnosti zaměstnavatele, a to: vybavit odsouzené potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zajistit potřebné proškolení odsouzených k výkonu práce (BOZP apod.), zajistit podmínky pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném právními předpisy.
  6. Firma zajišťuje odvoz odsouzených na pracoviště a jejich řádný návrat. V případě, že se pracoviště nachází v blízkosti věznice, odsouzení mohou do práce docházet sami.
  7. Firma průběžně během pracovní doby provádí kontrolu přítomnosti odsouzených na pracovišti svým zaměstnancem.
  8. Firma umožní zaměstnancům věznice vstup do prostor, kde odsouzení vykonávají pracovní činnost, za účelem kontroly těchto odsouzených a kontroly bezpečnosti práce.
  9. Firma zajistí odsouzeným stravování na pracovišti, přičemž věznice poskytne firmě příspěvek ve výši vlastních nákladů na stravu.
  10. Firma odpovídá za škodu způsobenou odsouzenému pracovním úrazem.

Dále nabízíme možnost využití menších prostor v objektu Poštorná vhodných například k drobné rukodělné práci (balení a kompletace výrobků, kompletace propagačních materiálů apod.). V případě zájmu Vám rádi poskytneme podrobnější informace.

Kontaktní osoby pro oblast zaměstnávání vězňů

Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob

Ing. Elena Juricová 
email: ejuricova@vez.brv.justice.cz 
telefon: 519 368 150 
mobil: 778 743 415

Referent zaměstnávání vězněných osob

Martina Raabová
email: mraabova@vez.brv.justice.cz 
telefon: 519 368 151 
mobil: 602 142 195