Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Břeclav jako samostatný vězeňský objekt působí od 1. ledna 1997 a trvale jsou do ní umisťováni pouze muži. Do 31. 12. 2005 byla věznicí vazební. Výkon vazby byl zajišťován pro okresy Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Oddělení pro výkon trestu odnětí svobody sloužilo pro odsouzené zařazené v dozoru. K 1. 1. 2006 se v rámci reprofilace z vazební věznice stala věznice pro odsouzené muže zařazené do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s dohledem a ve věznici s ostrahou. K 1. listopadu 2012 se Věznice Břeclav rozšířila o objekt Poštorná, který byl slavnostně otevřen dne 23. listopadu 2015. Celková kapacita věznice je 314 míst, celkový počet tvoří 104 míst pro výkon trestu v objektu Břeclav,  187 míst pro výkon trestu v objektu Poštorná a oddělení výkonu vazby činí 23 míst. Výkon vazby je zabezpečována pro okres Břeclav a okres Hodonín.

Ve Věznici Břeclav pracuje 232,8 zaměstnanců, z toho 140 příslušníků vězeňské služby a 92,8 občanských zaměstnanců. O jejich kulturní a sociální rozvoj pečuje komise Fondu kulturních a sociálních potřeb, jež v rámci své činnosti nabízí široké spektrum kulturních a sportovních aktivit. V rámci celoživotního vzdělávání jsou zaměstnanci zařazováni do různých specializačních kurzů a školení.


Výkon vazby ve Věznici Břeclav (objekt Břeclav)

Kapacita oddělení výkonu vazby je 23 míst, z toho 8 míst jako „vazba se zmírněným režimem“, zbytek vazby je vykonáván tzv. pevnou formou. To znamená, že cely obvinění opouštějí jen v případě vykonávání úkonů souvisejících s jejich trestním řízením, návštěvou lékaře, vycházek, návštěvy v návštěvní místnosti a v souvislosti s plněním programu zacházení. Mají povoleno používat vlastní televizní a rádiové přijímače. Jednou týdně mohou nakupovat prostřednictvím vězeňské prodejny. V rámci speciálních výchovných aktivit se mohou účastnit aktivit souvisejících s muzikoterapií, pracovní terapií a kroužkem výtvarných technik.


Výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Břeclav (objekt Břeclav)

Kapacita věznice v objektu Břeclav činí 127 míst, z toho je 23 míst vyhrazeno pro výkon vazby. Výkon trestu odnětí svobody je zde tvořen odděleními s ostrahou s nízkým a vysokým stupeň zabezpečení. Součástí obou těchto typů jsou specializovaná oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné.


Výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Břeclav (objekt Poštorná)

Objekt v Poštorné prošel v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí, díky které se tak kapacita rozšířila z původních 32 míst na 187, která jsou rozdělena na oddělení s ostrahou s nízkým stupněm zabezpečení a se středním stupněm zabezpečení. Oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení zde také disponuje oddílem specializovaným pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných.

Vězni jsou zaměstnáni u podnikatelských subjektů ve městě Břeclavi a okolí. Část z nich pracuje v režii věznice jako kuchaři, údržbáři, obsluha kotelny, úklidáři a skladníci. Odsouzení mají k dispozici kulturní místnost s jídelnou, posilovnu, knihovnu a koutek s počítačem. Vzdělávání vězňů je organizováno speciálním pedagogem. V rámci programů zacházení, které představují soubor pracovních, vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit, mají odsouzení možnost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas v některém ze zájmových kroužků. Největší zájem je o kondiční posilování a počítačový kroužek. Někteří odsouzení se věnují studiu cizích jazyků. Funguje zde také kroužek akvaristický a hudební.

 

Účast na soudním jednání 

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání a je konáno ve Věznici Břeclav, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo e-mailem na mmichalicova@vez.brv.justice.cz. Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů. 

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.
 

Věznice Břeclav