Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 21. 2. 2017 Věznice Břeclav pořádala v objektu Poštorná diskusní fórum, které zaštiťoval Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s ekonomickým odborem GŘ VS ČR, oddělením odměňování, sociálního zabezpečení a zaměstnávání. Diskusní fórum bylo realizováno v rámci projektu ,,Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ a jeho obsahem bylo zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce. Diskusního fóra se zúčastnili pozvaní hosté z okolních věznic, zástupci firem, se kterými Věznice Břeclav spolupracuje, také však zaměstnanci z podniků, které doposud nemají zkušenosti se zaměstnáváním vězněných osob, věříme, že pro ty byla diskuse přínosná především. Dále přijal naše pozvání a poctil nás svou přítomností náměstek nejvyššího státního zástupce České republiky Pavel Pukovec a krajský dozorový zástupce Hynek Olma. Řada firem se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a jejich fluktuací, jedním z řešení těchto problémů může být právě zaměstnávání odsouzených osob. Jaké výhody tato volba podnikatelům může přinést a mnohé další otázky, byly v rámci tohoto setkání zodpovězeny. Úvodního slova se spolu s ředitelem Věznice Břeclav Vladanem Havránkem ujala regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu Kateřina Budínková. Samotný program workshopu pak zahájil koordinátor zaměstnávání odsouzených GŘ VS ČR, Jiří Štegl, který svou prezentací informoval o současné legislativě, která řeší zaměstnávání osob ve výkonu trestu, dále bylo řečeno, proč zaměstnávat odsouzené osoby, jak z úhlu pohledu zaměstnavatelů, tak z hlediska celospolečenského. Dalšími hlavními tématy byly náklady spojené se zaměstnáváním vězňů a jejich odměňování, typické obory činnosti zajišťované vězni, možné druhy a formy pracovišť a v neposlední řadě byly uvedeny také příklady uskutečněných projektů. Za Věznici Břeclav hovořila vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob Elena Juricová, která přítomné zejména seznamovala se situací zaměstnávání vězňů v naší věznici, v současné době má Věznice Břeclav k 31. 1. 2017 statistiku zaměstnanosti odsouzených 68, 64%, 86 pracovně zařazených odsouzených, z toho 56 ve vnitřní režii a aktuálně spolupracujeme s 8 firmami. Po naplánovaném programu se setkání ubíralo směrem volné diskuse, zástupci z jednotlivých firem kladli dotazy přítomným zástupcům VS ČR, rovněž si předávali informace a zkušenosti vzájemně mezi sebou. Jako poslední se k dané problematice vyjádřil za Probační a mediační službu vedoucí střediska Břeclav, Jan Adamus, který svým projevem workshop zaměstnávání odsouzených osob uzavřel.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X