Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha – Pankrác
P. O. Box 5
140 57 Praha 4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha – Pankrác
Soudní 988/1
140 57 Praha 4

Úřední hodiny

Pondělí – Čtvrtek 7:00 – 15:45
Pátek 7:00 – 14:00

Telefonní čísla

Ústředna: +420 261 031 111

Faxová čísla

Podatelna: +420 241 405 340

Adresa elektronické podatelny

vvpankrac@vez.pan.justice.cz

e-mailová adresa neslouží pro kvalifikovaná podání a pro zasílání korespondence vězněným osobám. Zasílání korespondence vězněným osobám se řídí ustanovením § 17 zák. č. 169/1992 Sb. Pro kvalifikovaná podání slouží elektronická podatelna Vězeňské služby ČR e-podatelna@grvs.justice.cz.

ID datové schránky

xpzd46b

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených a obviněných.

Držení finanční hotovosti není odsouzeným nebo obviněným ve vazební věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS, ZVV a vnitřního řádu. Peníze lze odsouzeným a obviněným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzených a obviněných. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice oddělení ekonomického odsouzeným nebo odesilateli peněz, viz kontakty níže. Pokud nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele.

Další kontakty

Ředitel vazební věznice
Vrchní rada
plk. Mgr. Pavel Dresler

email: vvpankrac@vez.pan.justice.cz (sekretariát)

sekretariát tel.: 261 032 101

I. zástupce ředitele
Rada
plk. PhDr. Jan Kachlík

email: vvpankrac@vez.pan.justice.cz (sekretariát)

sekretariát tel.: 261 032 101

Zástupce ředitele
Ing. Jan Kraus

email: vvpankrac@vez.pan.justice.cz (sekretariát)

sekretariát tel.: 261 032 101

Vedoucí sekretariátu ředitele
Tiskový mluvčí
Mgr. Jiří Diviš

e-mail: JDivis@vez.pan.justice.cz

tel.: 261 032 101, 111

gsm: 724 952 826

Právník

e-mail:

tel.:

gsm:

Kontaktní osoba pro styk s veřejností dle zákona 106/1999 Sb.
Bc. Ladislava Kavková

email: LKavkova@vez.pan.justice.cz

tel.: 261 032 110

Vedoucí oddělení vězeňské stráže
mjr. Bc. Milan Loch

tel.: 261 032 202

Oblastní velitel Justiční stráže
mjr. Bc. Miroslav Čepelka

tel.: 261 032 202

Vedoucí oddělení výkonu trestu
mjr. Mgr. Lucie Kováčová

tel. 261 032 402

Vedoucí oddělení výkonu vazby
mjr. Mgr. Tatiana Zemanová

tel.: 261 032 602

Vedoucí oddělení prevence a stížnosti
mjr. Mgr. Pavel Kalabza

tel.: 261 032 140

Vedoucí personálního oddělení
Bc. Jana Alfoldiová

tel.: 261 032 105

Vedoucí správního oddělení
Bc. Ladislava Kavková

tel.: 261 032 110

Vedoucí ekonomického oddělení
Ivana Rychtová

tel.: 261 032 280

Vedoucí oddělení logistiky a výrobní činnosti
Ing. Václav Kubeš

tel.: 261 032 240

Vedoucí oddělení správy IS/ICT
Bc. Václav Sokol

tel.: 261 032 160

Zaměstnávání vězněných osob
Ing. Jaroslav Hiřman

tel.: 261 032 360

Kaplan
RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil

tel.: 261 032 180

Kaplanka
Mgr. Simona Tesařová

tel.: 261 032 180

Ředitel nemocnice
Bc. Miroslav Kuhn

tel.: 261 033 002