Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha – Pankrác
P. O. Box 5
140 57 Praha 4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha – Pankrác
Soudní 988/1
140 57 Praha 4

 

Pondělí-čtvrtek 7:00-15:00
pátek 7:00 -14:00

Telefonní čísla

Ústředna: +420 261 031 111

Faxová čísla

Podatelna: +420 241 405 340

Kontakt pro obhájce a advokáty

261032120, 261032110

Adresa elektronické podatelny

e-podatelna(a)grvs.justice.cz – slouží pro kvalifikovaná podání

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
ve Vězeňské službě České republiky naleznete z d e.
Uvedené kontakty neslouží k poskytování informací o vězněných osobách.
Jak získat informace o vězněných osobách? Podívejte se  z d e.

Zasílání korespondence vězněným osobám dle zákona č. 169/1999 Sb. §17.
Zasílání korespondence vězněným osobám prostřednictvím poštovních služeb.

ID datové schránky

xpzd46b

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených a obviněných.

Držení finanční hotovosti není odsouzeným nebo obviněným ve vazební věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS, ZVV a vnitřního řádu. Peníze lze odsouzeným a obviněným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzených a obviněných. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice oddělení ekonomického odsouzeným nebo odesilateli peněz, viz kontakty níže. Pokud nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele.

Další kontakty

Ředitel vazební věznice
Vrchní rada
plk. Mgr. Pavel Dresler

profesní životopis

sekretariát tel.: 261 032 101

I. zástupce ředitele
Rada
plk. Mgr. Pavel Kalabza

profesní životopis 1. ZŘVV

 

sekretariát tel.: 261 032 101

Zástupce ředitele
Ing. Jan Kraus

profesní životopis

 

sekretariát tel.: 261 032 101

Vedoucí sekretariátu ředitele
Tiskový mluvčí
Mgr. Jiří Diviš

 

tel.: 261 032 101, 111

gsm: 724 952 826

Právník
Mgr. Michaela Coufalová

 

tel.: 261 032 155

gsm: 773 783 458

Kontaktní osoba pro styk s veřejností dle zákona 106/1999 Sb.
Bc. Ladislava Kavková

 

tel.: 261 032 110

Vedoucí oddělení vězeňské stráže
mjr. Bc. Milan Loch

tel.: 261 032 202

Oblastní velitel Justiční stráže
mjr. Mgr. Lenka Klímová

tel.: 261 032 202

Vedoucí oddělení výkonu trestu
mjr. Mgr. Lucie Kováčová

tel. 261 032 402

Vedoucí oddělení výkonu vazby
mjr. Mgr. Tatiana Zemanová

tel.: 261 032 602

Vedoucí oddělení prevence a stížnosti
mjr. Mgr. Alena Plocová

tel.: 261 032 140

Vedoucí personálního oddělení
Bc. Miroslav Čepelka

tel.: 261 032 105

Vedoucí správního oddělení
Bc. Ladislava Kavková

tel.: 261 032 110

Vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Lucie Jirotková

tel.: 261 032 280

Vedoucí oddělení logistiky a výrobní činnosti
Bc. Vladimír Mikéska

tel.: 261 032 240

Vedoucí oddělení správy IS/ICT
Bc. Václav Sokol

tel.: 261 032 160

Zaměstnávání vězněných osob
Ing. Stanislava Dvořáková

tel.: 261 032 360

Kaplan
RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil

tel.: 261 032 180

Kaplanka
Mgr. Simona Tesařová

tel.: 261 032 180

Ředitel nemocnice
Bc. Miroslav Kuhn

tel.: 261 033 002

Referent životního prostředí

tel.: +420 261032336

mobil: 702 223 810