Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všeobecné informace o realizaci návštěv odsouzených ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác

·         Podmínky stanovené platnou legislativou

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících  

Zákonů (§ 19)

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu

odnětí svobody (§ 26)

Vnitřní řád pro odsouzené Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence

Praha Pankrác (čl. 14)

 

·         Pravidla vstupu do věznice

1)      Věznice odešle návštěvníkovi (na základě písemné žádosti odsouzeného) Povolenku k návštěvě (dále jen „navštívenka“), která obsahuje Poučení pro osoby přicházející na návštěvu. V tomto poučení jsou uvedeny bližší informace o návštěvách odsouzených ve věznici.

 

2)      Při vstupu do věznice se návštěvník prokáže navštívenkou a platným dokladem k ověření totožnosti návštěvníka. U dětí do 15 let věku je předkládán zpravidla rodný list nebo kartička zdravotní pojišťovny. Koordinátor návštěv osoby poučí, že mohou vstoupit do objektu věznice pouze s povolenkou, platným dokladem totožnosti, příp. papírovými kapesníčky a klíčkem od skříňky, do které si uloží veškeré osobní věci (mobilní telefon, klíče, peníze, kabelky, cigarety aj.). Návštěvníci se dostaví do věznice v dostatečném časovém předstihu, zpravidla 30 minut před zahájením návštěvy.

 

3)      Návštěvníci se přemístí do čekárny na vstupu do věznice, kde mají možnost se seznámit s Vnitřním řádem pro odsouzené VV a ÚpVZD Praha Pankrác, upravujícím v čl. 14 návštěvy odsouzených.  

 

4)      Na výzvu příslušníků oddělení vězeňské stráže návštěvníci vstupují do prostoru věznice, kde je ověřena jejich totožnost dle platného osobního dokladu a oprávněnost k návštěvě. Návštěvník obdrží štítek s označením „návštěva“ a u každého je provedena osobní kontrola za pomoci rentgenového zařízení a ručního detektoru kovu, aby nedocházelo k pronášení nepovolených věcí do věznice.

 

5)      Následně jsou návštěvníci navedeni do návštěvní místnosti (tělocvičny), kde jsou poučeni vedoucím návštěv o organizaci a průběhu návštěv, včetně možnosti předčasně návštěvu ukončit z rozhodnutí odsouzeného, popř. návštěvníka. Návštěvníci použijí návleky na boty a jsou vedoucím návštěv usazeni ke stolu dle evidence, na každém stole je k dispozici návštěvní řád.   

 

6)      Návštěva probíhá v délce 180 minut, pokud není stanoveno jinak. V případě porušení Návštěvního řádu, kdy dochází k narušování pořádku, kázně nebo bezpečnosti věznice, může být návštěva předčasně ukončena. Osobní kontakt mezi návštěvníkem a odsouzeným není povolen, pouze se mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Osobní kontakt mezi odsouzeným a dítětem je povolen (pochování apod.).

 

7)      Po ukončení návštěvy jsou návštěvníci navedeni zpět na vstup věznice, kde je opět ověřena totožnost odcházející osoby, převezmou si zpět osobní věci ze skříněk a z věznice odchází.

 

8)      V případě schválení imobilní návštěvy je vstup zajišťován přes pěší vstup do věznice (u částečné imobility), popř. motorovou bránu (v případě nutnosti plného využití bezbariérového vstupu). O imobilní návštěvu žádá odsouzený ředitele věznice, za současného prokázání imobility návštěvníka. Umožnění návštěvy na návštěvní místnosti pro imobilní, schvaluje ředitel věznice.

 

9)      Z důvodu zachování bezpečnosti může ředitel věznice rozhodnout, že se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou, kdy komunikace probíhá za pomoci telefonního přístroje. 

 

10)  Aktuálně jsou ředitelem věznice schváleny termíny návštěv odsouzených na 1. pololetí 2024 – leden – 13.1., 14.1., 27.1., 28.1.; únor – 10.2., 11.2., 24.2., 25.2.;  březen – 9.3., 10.3., 23.3., 24.3.; duben – 13.4., 14.4., 27.4., 28.4.; květen – 18.5., 19.5., 25.5., 26.5.; červen – 8.6., 9.6., 22.6., 23.6. Termín návštěvy odsouzeného určuje výhradně vychovatel, odsouzený žádá o návštěvu formou žádosti na konkrétní měsíc, nikoliv na konkrétní termín.   

 

11)  V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout o změně podmínek při realizaci návštěv - rozdělení návštěv, vyšší počet osob při návštěvě, povolení osob jiných než blízkých apod.  

 

12)  Předání balíčku při návštěvě je realizováno na základě vyřízené žádosti, kterou odesílatel balíčku zašle do věznice v dostatečném předstihu před vlastním konáním návštěvy.