Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Základní podmínky přijetí do služebního poměru

 1. Občanství ČR.
 2. Osoba starší 18 let.
 3. ÚS vzdělání (maturita).
 4. Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR.
 5. Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena posudkovým lékařem VS ČR a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
 6. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí.
 7. Uchazeč nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.

Základní podmínky pro přijetí do pracovního poměru

 1. Osoba starší 18 let.
 2. Kvalifikační předpoklady, popřípadě odborná způsobilost, stanovená právními předpisy.
 3. Osobnostní a zdravotní způsobilost pro výkon funkce.
 4. U vyjmenovaných funkcí je nutný kladný výsledek psychologického vyšetření.
 5. Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR.

Zaměstnanecké benefity

 1. Příspěvek na stravování.
 2. Možnost poskytnutí půjček.
 3. Profesní rozvoj a růst zaměstnanců – prohlubování kvalifikace, zajištění účasti na odborných stážích a kurzech celoživotního vzdělávání.

Skladba služebního příjmu

 1. Odměňování příslušníků je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nařízením vlády ČR a příslušným nařízením generálního ředitele VS ČR.
 2. Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby.
 3. Služební příjem je tvořen následujícími složkami:
  Základní tarif (při přijetí je příslušník zařazen do 1. nebo 2. tarifní třídy, podle vzdělání), platový stupeň se přizná podle délky započtené praxe.
  Dalšími příplatky jsou zvláštní příplatek, osobní příplatek (nenárokový) odměna, příplatek za vedení.