Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Duchovní služba se stala nedílnou součástí práce s odsouzenými. S duchovními spolupracují ve věznici všichni specialisté oddělení výkonu vazby a trestu, ale také vedení věznice. 

Od 1. ledna 2010 je ve znojemské věznici, na částečný úvazek, zaměstnána také kaplanka Mgr. Matúšová. Kromě pana faráře Plíška, který do věznice dochází 2 krát měsíčně , 1 krát měsíčně vykonává bohoslužbu a také vykonává mše svaté, které jsou spojeny s církevními svátky jako jsou například vánoce a velikonoce, je paní kaplanka dalším kmenovým zaměstnancem věznice, který má na starosti duchovní službu pro odsouzené. Její hlavní pracovní náplní je příprava a odborné vedení specifických vzdělávacích, prosociálních a duchovních programů s poskytováním krizové intervence ve VS ČR. Její další činností jsou individuální pastorační rozhovory s obviněnými a odsouzenými; v mimopracovní době je oprávněna se pastoračně věnovat i zaměstnancům a příslušníkům Vězeňské služby.Zajišťuje také bohoslužby, popřípadě je organizuje v součinnosti s pověřenými osobami církví dobrovolně zajišťujícími duchovní péči, zajišťuje skupinovou nebo individuální výuku zaměřenou na studium Bible. Protože je i pověřena výkonným výborem Vězeňské duchovenské péče, koordinuje ve věznici působení všech církví a náboženských společností poskytujících dobrovolnou duchovní službu. Její další pracovní náplní je zabezpečování kulturních akcí s duchovním obsahem; k tomu účelu zajišťuje vhodnou literaturu a audio či video pomůcky. Velmi důležitou součástí její práce je snaha o vytváření podmínek pro začlenění obviněných a odsouzených do občanského života, po dohodě s hlavním kaplanem může být v pastoračním styku s osobami blízkými těchto osob; v rámci pracovní doby stanovené v pracovní smlouvě může potřebné úkony vykonávat mimo objekt věznice, po předchozím souhlasu přímého nadřízeného. Samozřejmostí je spolupráce s nevládními charitativními a církevními organizacemi za účelem zajištění podmínek zejména pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, případně zlepšení podmínek sociálně slabých odsouzených. 

Duchovní služba se stala nedílnou součástí práce s odsouzenými. S duchovními spolupracují ve věznici všichni specialisté oddělení výkonu vazby a trestu, ale také vedení věznice. Odsouzeným je tak i za mřížemi ponechána možnost duchovní služby jako formy kladného působení v rámci výkonu trestu..