Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nezbytnou součástí služebního a pracovního poměru příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky jsou pravidelná školení, jejichž cílem je prohlubování a upevňování vědomostí a dovedností nezbytných k výkonu služby nebo práce zaměstnance, včetně jejich důsledného uplatňování při praktické činnosti. Tato školení jsou plánována vnitřním nařízením ředitele věznice dle příslušných témat a služebního či pracovního zařazení příslušníků a občanských zaměstnanců. Povinností každého zaměstnance je seznámit se s ročním i měsíčním výcvikovým nařízením ředitele věznice a důsledně dodržovat stanovené termíny výcviku a školení. Školiteli jsou vybraní zaměstnanci věznice, dle určených odborných témat. V tématech odborné přípravy je zařazena oblast bezpečnosti práce, protipožární příprava, zdravotnická příprava, znalosti právních a vnitřních předpisů, posilování právního vědomí, problematika organizovaného zločinu, problematika ochrany informací, drogová problematika, výchova k lidským právům a profesní etika, v neposlední řadě činnost krizového štábu. Na závěr všech školení jsou zaměstnancům zadány testy, které jsou dokladem absolvování povinné výuky. Samostatně každý měsíc probíhá odborná příprava jednotky dobrovolného hasičského záchranného sboru věznice. Minimálně jedenkrát ročně je vyhlášen plán vyrozumění a svozu s navazujícím součinnostním cvičením a zadanou modelovou situací, za účasti dalších složek integrovaného záchranného systému. Součástí služební a profesní přípravy u příslušníků věznice jsou ostré školní střelby a pravidelné každoroční prověrky fyzické zdatnosti. Tělesná příprava se skládá zejména z přípravy a tréninku disciplín, které jsou součástí testů tělesné zdatnosti, pro ověření fyzické způsobilosti pro výkon jednotlivého služebního místa. Patří sem člunkový běh, celomotorický test, kliky, sedy - lehy a běh na 1 000 metrů.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X