Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji, asi 6 km od města Chomutova, ve směru na Prahu. Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Od 1. října 2017 na základě novely zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb. zde kromě mladistvých odsouzených vykonávají trest odnětí svobody dospělí odsouzení muži ve věznici s ostrahou v odděleních s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Kapacita věznice činí 541 míst při zachování ubytovací plochy 4m2 na osobu. Odsouzení jsou ubytovaní na ložnicích 8 ubytoven. Celkově je vyhrazeno pro mladistvé odsouzené muže 60 míst. V oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody je zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestního opatření odnětí svobody odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením v počtu 10 míst.

Ve věznici s ostrahou se středním stupněm zabezpečení je zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě podání žádosti o zařazení, kterou posoudí odborná komise a schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddělení má 32 míst. Program zacházení je více zaměřen na dlouhodobou individuální práci s odsouzenými, včetně zaměření na snížení četnosti projevů agrese. Součástí terapeutického působení jsou i pracovní aktivity.

Zaměstnanost odsouzených ve Věznici Všehrdy dosahuje dlouhodobě okolo 60 %. Odsouzení jsou zaměstnáni ve vnitřní režii věznice, u soukromých subjektů a z větší části na vnějších pracovištích. Před přímým zařazením k zaměstnavatelům bývají odsouzení zařazováni do extramurálních pracovních aktivit pro státní instituce, bez nároku na odměnu. Získávají tím pracovní návyky.

Nedílnou součástí naplňování účelu výkonu trestu zejména u mladistvých odsouzených je vzdělávání, které věznice zajišťuje prostřednictvím Školského vzdělávacího střediska ve třech učebních oborech, a to Truhlář (dvouletý) a Elektrikář (tříleté). Pro žáky s kratším trestem je zajištěn 10-měsíční kurz Zámečník (akreditovaný).

Základní zdravotní péče je odsouzeným poskytována na zdravotním středisku věznice všeobecným lékařem, u mladistvých odsouzených pediatrem. Ošetření zubním lékařem je prováděno v zubní ordinaci věznice nebo v mimovězeňském zdravotnickém zařízení. Na oddělení výkonu trestu mají odsouzení dále k dispozici vězeňskou kapli. Od měsíce března 2021 má věznice na částečný pracovní úvazek svého kaplana. Další dobrovolní duchovní do věznice docházejí. Odsouzení si mohou nakoupit ve  vězeňské prodejně.  Nákupy se uskutečňují bezhotovostním platebním stykem.

Pozornost byla v poslední době zaměřena na obnovu a zvyšování bezpečnosti ve věznici, zlepšování pracovního prostředí pro zaměstnance a příslušníky a také na zlepšení estetizace věznice. Koncem měsíce října 2022 byla otevřena budova ubytovny č. 6, která prošla kompletní rekonstrukcí. Díky použitým zabezpečovacím prvkům a vnitřnímu vybavení se stala nejmodernějším  ubytovacím zařízením v rámci Vězeňské služby ČR. Je určena pro mladistvé odsouzené muže.

Z péče o zaměstnance připomenu možnost čerpání příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb a různé sportovní akce. Zaměstnanci věznice se celkem úspěšně zúčastňují sportovních akcí pořádaných Vězeňskou službou České republiky i akcí pořádaných mimovězeňskými organizacemi. Na základě uzavřené dohody věznice spolupracuje s Ústavem pro výkon trestu mladistvých v Sučanech u Martina. Pracovní návštěvy jsou zaměřeny na výměnu zkušeností v oblasti práce s odsouzenými při výkonu trestního opatření u mladistvých odsouzených a výkonu trestu odnětí svobody u dospělých odsouzených.