Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Rok založení1958
UmístěníÚstecký kraj
ProfilaceVěznice pro mladistvé, ostraha, nízký, střední a vysoký stupeň
Ubytovací kapacita540
Počet tabulkových míst personálu235

Věznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji, asi 6 km od města Chomutova, ve směru na Prahu. Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Od 1. října 2017 na základě novely zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb. zde kromě mladistvých odsouzených vykonávají trest odnětí svobody dospělí odsouzení muži ve věznici s ostrahou v odděleních s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Kapacita věznice činí 540 míst při zachování ubytovací plochy 4m2 na osobu. Odsouzení jsou ubytovaní na ložnicích 8 ubytoven. Pro mladistvé odsouzené muže je vyhrazeno 56 míst. V oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody je zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestního opatření odnětí svobody odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením v počtu 10 míst.

Ve věznici s ostrahou se středním stupněm zabezpečení je zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě podání žádosti o zařazení, kterou posoudí odborná komise a schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddělení má 32 míst. Program zacházení je více zaměřen na dlouhodobou individuální práci s odsouzenými, včetně zaměření na snížení četnosti projevů agrese. Součástí terapeutického působení jsou i pracovní aktivity.

Zaměstnanost odsouzených ve Věznici Všehrdy dosahuje dlouhodobě okolo 60 %. Odsouzení jsou zaměstnáni ve vnitřní režii věznice, u soukromých subjektů a z větší části na vnějších pracovištích. Před přímým zařazením k zaměstnavatelům bývají odsouzení zařazováni do extramurálních pracovních aktivit pro státní instituce, bez nároku na odměnu. Získávají tím pracovní návyky.

Nedílnou součástí naplňování účelu výkonu trestu zejména u mladistvých odsouzených je vzdělávání, které věznice zajišťuje prostřednictvím Školského vzdělávacího střediska ve dvou učebních oborech, a to truhlář (dvouletý) a elektrikář (tříleté). Pro žáky s kratším trestem je zajištěn 10měsíční kurz zámečník (akreditovaný).

Specializovaná oddělení a oddíly:
  • výkon trestního opatření odnětí svobody odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením
  • výkon trestního opatření odnětí svobody odsouzených trvale pracovně nezařaditelných
  • výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek

 

Věznice Všehrdy