Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Den českého vězeňství, 14. prosinec, je vyvrcholením celoroční práce příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR. U příležitosti Dne českého vězeňství se v českých věznicích a vazebních věznících konají shromáždění k připomenutí historických tradic, reformních úspěchů a dosažených výsledků v českém vězeňství.

Tento slavnostní den je spojen rovněž s oceněním služebních a pracovních úspěchů příslušníků a občanských zaměstnanců a udělením resortních vyznamenání. Stejně tak tomu bylo i v pátek 14. prosince ve Věznici Všehrdy, kde se uskutečnila oficiální část slavnostního aktu. Na úvod ředitel věznice plk. Mgr. Alexandr Vidlák poděkoval všem přítomným příslušníkům a občanským zaměstnancům za celoroční práci. Zároveň zaměstnancům spolu se zástupcem ředitele věznice nastínil jaké úkoly, změny a plánované rekonstrukce čekají věznici v roce 2019. Poté již bylo přistoupeno k samotnému předání ocenění.

Generální ředitel Vězeňské služby udělil na návrh ředitele věznice Medaili za věrnou službu 5 příslušníkům věznice, Plaketu Vězeňské služby 5 občanským zaměstnancům. V letošním roce také novodobá Vězeňská služba oslavila 25. výročí od svého vzniku a Generální ředitel VS ČR na návrh ředitele věznice udělil 3 občanským zaměstnancům a 2 příslušníkům věznice Pamětní čestnou medaili k 25. výročí Vězeňské služby.

V odpoledních hodinách se pak za přítomnosti bývalých i stávajících zaměstnanců uskutečnilo společné setkání v rámci oslav Dne českého vězeňství.

brv

 

Při rozhodování o stanovení data Dne českého vězeňství se ukázala jako nejvhodnější významná událost, spojená s utvářením vězeňského personálu po vzniku Československé republiky. Dne 14. prosince 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu. 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X