Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy, 14. prosince (VS ČR) Den českého vězeňství je vyvrcholením celoroční práce příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky. U příležitosti tohoto významného dne se v českých věznicích a vazebních věznicích konají shromáždění k připomenutí historických tradic a dosažených výsledků v českém vězeňství.

Slavnostní den je rovněž spojen s oceněním služebních a pracovních úspěchů příslušníků a občanských zaměstnanců a udělením resortních vyznamenání. Letošní rok je bohužel poznamenaný nepříjemnou událostí pandemie koronaviru a slavnostní shromáždění se nemohou konat. O to více bylo pro vedení věznice důležité poděkovat příslušníkům a zaměstnancům věznice za odvedenou práci ve ztížených podmínkách a předání, za dodržení všech bezpečnostních a protiepidemických opatření, ocenění ve formě medailí a plaket.

Generální ředitel Vězeňské služby ČR udělil na návrh ředitele věznice Medaili Vězeňské služby České republiky „Za věrnou službu“ III. stupně 10 příslušníkům věznice, Medaili Vězeňské služby České republiky „Za věrnou službu“ II. stupně 1 příslušníkovi, Medaili Vězeňské služby České republiky III. stupně 1 příslušníkovi věznice a 7 občanským zaměstnancům věznice Plaketu Vězeňské služby České republiky II. stupně.

Předaná ocenění byla v letošním roce o něco významnější, protože byla spojena s 60. výročím věznice, které jsme si připomněli v měsíci červnu.

 brv

Pozn.: Při rozhodování o stanovení data Dne českého vězeňství se ukázala jako nejvhodnější významná událost, spojená s utvářením vězeňského personálu po vzniku Československé republiky. Dne 14. prosince 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu 1. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X