Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

U příležitosti oslav Dne českého vězeňství, byly vybraným příslušníkům a občanským zaměstnancům Věznice Všehrdy předány Medaile a Plakety Vězeňské služby České republiky udělené Generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky.

Den českého vězeňství je stanoven na 14.12., z časových důvodů však slavnostní akt ve Věznici Všehrdy proběhl již 8.12.2017. Na slavnostním aktu byly vybraným zaměstnancům a příslušníkům Věznice Všehrdy předány Medaile a Plakety I. a II. stupně za věrnou službu a jedna Čestná medaile Vězeňské služby České republiky . Zároveň zde ředitel věznice spolu se svými zástupci poděkovali zaměstnancům za práci a seznámili přítomné s nejdůležitějšími úkoly ve věznici na rok 2018, kdy bude zahájeno několik investičních akcí.

Datum 14. prosince je spojeno s utvářením vězeňského personálu po vzniku Československé republiky v roce 1918. V tom roce vydal tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. František Soukup nařízení o služebním slibu pro nové dozorkyně a dozorce, který zavazoval k zachování věrnosti císaři Františku Josefu I. a později nově k zachování věrnosti Československé republice. Vzhledem k tomu, že tehdejší obsah slibu věrnosti je srovnatelný s nynější přísahou, kterou skládají příslušníci vězeňské služby, schválilo vedení generálního ředitelství Vězeňské služby ČR  vyhlášení Dne českého vězeňství na den 14. prosince. Tolik citace z článku historika Vězeňské služby PhDr. Aleše Kýra.

brv

Sdílet článek

Facebook
Platforma X