Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Součástí naplňování účelu výkonu trestu je mimo jiné i činnost registrovaných církví a náboženských společností. Tyto subjekty se určitou měrou podílejí na resocializaci odsouzených uplatňováním speciálních výchovných a zájmových aktivit programu zacházení. Do Věznice Valdice docházejí zástupci následujících církví, jsou zaměstnanci věznice na částečný úvazek a jejich aktivity jsou rozložené do každého dne v týdnu:

  • Církev adventistů sedmého dne – kaplan této církve zabezpečuje pro zájemce z řad odsouzených studium, výklad bible, diskusi nad biblickými texty v rámci náboženské komunity za účasti odsouzených rozdílných náboženských vyznání. Aktivit se účastní cca 40 odsouzených.
  • Církev československá husitská – kaplan zabezpečuje výuku náboženství, dalších pastoračních činností a má i individuální rozhovory. Aktivit se účastní cca 40 ods.
  • Římsko katolická církev – jedním z hlavních cílů těchto setkání je výchova k náboženské toleranci mezi příslušníky rozdílných náboženských směrů.  Odsouzení studií Bibli a mají možnost individuálních pastorací. Aktivit se účastní cca 40 ods.

Další skupinou jsou zástupci církví, které dochází do věznice 2x do měsíce, a to: členové Svědků Jehovových zpravidla 2x do měsíce na 2 hodiny, obsahem jejich působení je výuka náboženství. Aktivit se účastní cca 10 odsouzených. Aktivity Pravoslavné církve probíhají ve věznici též 2x měsíčně, jejich součástí je Mše svatá a výuka náboženství. O aktivity této církve mají největší zájem odsouzení z bývalých post-sovětských republik. Aktivit se účastní 10 až 20 odsouzených. 

Kaple v prostorách ubytovny D je využívána nejen k pastoračním činnostem, ale i k ozvláštnění bohoslužeb. Odsouzení docházející ke kaplanům během několika posledních let měli možnost sledovat vystoupení písničkářů, besedy s lidmi, jejichž život ovlivňuje víra v Boha apod.

Duchovní služba