Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ke dvaceti čtyřem doživotně odsouzeným v nejpřísněji střežené věznici ve Valdicích přibyl ve čtvrtek 22. června další. I když jen na dvě hodiny. Valdické vězně totiž navštívil muž, který je již čtyřicet devět let doživotně odsouzený na vozíček.

Celoživotní vozíčkář a duchovní Daniel Hottmar ze Štětkovic u Sedlčan, kterého pozval do Valdic zdejší kaplan Pavel Zvolánek, vyprávěl vězňům svůj životní příběh. Při komplikovaném porodu v roce 1968 prodělal mozkovou obrnu. Převážnou část dětství prožil v Jedličkově ústavu pro postižené. Domů k rodičům se vrátil v šestnácti letech, ve stejném roce, kdy se rozhodl svůj život ukončit sebevraždou. Neviděl ve svém životě žádné východisko, žádnou naději. Rozhodl se Boha vyzkoušet a jedna z jeho prvních modliteb byla, aby ho život bavil a nemusel si život jen odsedět. Pokus o sebevraždu nevyšel a po dalších pěti letech života se v roce 1989 odstěhoval do svého bytu v Kladně, který byl uzpůsoben pro vozíčkáře. Měl nejen byt, ale také se mu vrátila do života radost a naděje. Poznal Pána Boha a později svoji manželku Natašu. Spolu mají tři děti a již také dvě malá vnoučata. Jako člen církve Evangelické metodistické pracoval jako diakon a farář. V roce 2010 se ve Štětkovicích zúčastňoval přednášek adventistického podnikatele Radima Passera s názvem „Světem Bible“. Poselství, které slyšel, ho chytlo za srdce. Po vstupu do církve adventistů sedmého dne pracuje jako biblický pracovník. V současnosti mu umožňuje přednášet o svém životě na všech typech škol a také sloužit jako dobrovolný kaplan v hospici Dobrý pastýř v Čerčanech spolek Maranatha. Jeho nadšení a radost, které z něj čiší, jsou skutečně nakažlivé.

Životní příběh tohoto muže je velmi zajímavý, vyjadřuje naději, že i když je člověk životem těžce zkoušený a nemá na růžích ustláno, i tak se dá prožít naplněný život.

Poznali to nyní i valdičtí vězni a také zástupce ředitele věznice Jiří Karásek, který se besedy s duchovním Danielem Hottmarem zúčastnil. „Obdivuji jeho optimismus, který má i přes svůj těžký úděl. Setkání s ním byl pro mne hodně silný zážitek,“ řekl. Asi nejenom pro něho, protože vězni měli na Daniela mnoho otázek, zejména týkajících se jeho služby kaplana v hospici a jeho manželského života. „Fascinuje mne víra Boha v člověka,“ vyjádřil při besedě Daniel Hottmar.

Po celou dobu besedy byl přítomen i kaplan Pavel Zvolánek, který ve svém profesním působení též poznal mnohá lidská trápení. Nezbývá, než poděkovat, že, díky němu, valdičtí vězni měli možnost poznat, že když člověk má vůli a víru, lze zvládnout i těžké rány osudu.

fre

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X