Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

RÝNOVICE 18. března (VS ČR) – V minulých dnech proběhl v naší věznici třídenní workshop zaměstnanců Věznice Rýnovice a Věznice Bautzen. V rámci pokračování projektu česko-saské přeshraniční spolupráce navštívili věznici čtyři kolegové z Věznice Bautzen. Program byl náročný, ale pro obě strany velmi přínosný.

Na úvod se kolegové seznámili, prostřednictvím připravené prezentace, se základními informacemi o věznici a s celkovým systémem českého vězeňství. V odpolední části si prohlédli vnitřní pracoviště. Bylo pro ně překvapením, jak vysokou má věznice zaměstnanost a zejména, kolik různorodých pracovišť zde máme. Ve Školském vzdělávacím středisku si prohlédli třídy a dílny, kde probíhá odborná praxe. Zaujala je výuka obrábění na CNC strojích a práce vězňů na 3 D tiskárně. V pozdních odpoledních hodinách se ještě přímo v prostorách zdravotního střediska diskutovalo o poskytování zdravotní péče odsouzeným a nedostatku lékařů. Druhý den byl věnován přímé práci s odsouzenými a práci dozorců. Účastníci workshopu procházeli ubytovny pro odsouzené, navštívili specializované oddíly, jídelnu pro odsouzené a kantýnu. Kolegy ze Saska překvapila vysoká nabídka aktivit pro odsouzené. V odpoledních hodinách pro ně byla připravena ukázka práce kynologického střediska. (vyhledávání drog, zadržení pachatele). Poslední den byl věnován zajištění bezpečnosti věznice. Tato problematika kolegy nejvíce zajímala, jelikož se od saského systému významně odlišuje. Seznámili se s výzbrojí i výstrojí příslušníků, zúčastnili se odborné přípravy příslušníků, navštívili střelnici i nově budované operační středisko. V odpoledních hodinách účastníci workshopu společně navštívili pracoviště s volným pohybem, pekárnu v Jablonci nad Nisou. Na závěr pro ně byla připravena dynamická ukázka činnosti eskortní skupiny ENO – napadení eskorty. Vyhodnocení celé akce proběhlo na malé kulturní místnosti v pozdních odpoledních hodinách. Všichni se shodli na tom, že každá strana si odnáší řadu nových poznatků, které mohou do budoucna zkvalitnit naší práci. Všichni také vyjádřili naději, že spolupráce mezi věznicemi bude pokračovat a v budoucnu ředitelé věznic podepíší vzájemnou dohodu o spolupráci.

Cílem projektu česko-saské přeshraniční spolupráce je výměna zkušeností z oblasti trestní justice v přeshraničním regionu  (v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020) a navázání dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými zapojenými institucemi. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 3 425 450 Kč.

https://www.vscr.cz/media/english/news/2021/september/logo-erdf-a-programu.png

Sdílet článek

Facebook
Platforma X